combine_images_980.jpg

Катедра Биохемија

Штампа

Ужа научна област:   БИОХЕМИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Ивана Стојановић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Биохемија
  • Биохемија и орална биохемија
  • Клиничка биохемија
  • Општа биохемија
  • Медицинска биохемија
  • Принципи и етика научноистраживачког рада
  • Медицинска физиологија и биохемија
  • Увод у научноистраживачки рад
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Кoцић M. Гoрдaнa

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Стojaнoвић Р. Ивaнa

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Цвeткoвић П. Taтjaнa

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Jeвтoвић-Стoимeнoв M. Taтjaнa

редовни професор

научна и стручна компетентност

Сoкoлoвић T. Душaн

редовни професор

научна и стручна компетентност

Бaшић T. Jeлeнa

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Вeљкoвић Р. Aндрej

ванредни професор 

научна и стручна компетентност

Ђoрђeвић С. Брaнкa

доцент

научна и стручна компетентност

Стојиљковић С. Владана

асистент научна и стручна компетентност

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42