combine_images_980.jpg

Катедра Микробиологија и имунологија

Штампа

 

Шеф Катедре: Проф. др Бранислава Коцић

 

Ужа научна област:   МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА
     
Шеф УНО:   Проф. др Наташа Миладиновић Тасић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Mикрoбиoлoгиja
 • Mикрoбиoлoгиja и имунoлoгиja
 • Клиничкa микрoбиoлoгиja
 • Микробиологија са пaрaзитoлoгијом
 • Mикрoбиoлoгиja вoдe и нaмирницa
 • Mикрoбиoлoгиja и oснoви имунoлoгиje
 • Болничке инфекције
ОГЛАСНА ТАБЛА УНОnastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Станковић Ђорђевић М. Добрила

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Коцић Д. Бранислава

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Оташевић А. Сузана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Миљковић Селимовић Г. Биљана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Миладиновић Тасић Л. Наташа

редовни професор научна и стручна компетентност

Стојановић Д. Предраг

рeдoвни професор

научна и стручна компетентност

Ђорђевић В. Вукица асистент
научна и стручна компетентност
Ранђеловић Ј. Марина асистент научна и стручна компетентност
Пешић Станковић М. Јана сарадник у настави научна и стручна компетентност
Младеновић Антић Б. Снежана клинички асистент научна и стручна компетентност

Ђорђевић З. Милица

сарадник у настави научна и стручна компетентност

 

Ужа научна област:   ИМУНОЛОГИЈА
     
Шеф УНО:    Проф. др Горан Марјановић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Основи имунологије
 • Фармацеутска имунологија
 • Клиничка имунологија
 • Микробиологија и имунологија
 • Микробиологија и основи имунологије
ОГЛАСНА ТАБЛА УНОnastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 
Марјановић Т. Горан

редовни професор

научна и стручна компетентност

Џопалић М. Тања

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Костић С. Милош

ванредни професор

научна и стручна компетентност
Лазаревић В. Милан доцент научна и стручна компетентност
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42