combine_images_980.jpg

Катедра Фармакологија са токсикологијом

Штампа

 

 

Ужа научна област:   ФАРМАКОЛОГИЈА СА ТОКСИКОЛОГИЈОМ
     
Шеф Катедре:   Проф. др Величковић Радовановић Радмила
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Фaрмaкoлoгиja
  • Фaрмaкoлoгиja сa тoксикoлoгиjoм
  • Клиничкa фaрмaкoлoгиja
  • Лeкoви и труднoћa
  • Штeтни eфeкти лeкoвa
  • Фaрмaкoтeрaпиja
  • Фaрмaкoкинетика
  • Фармакоепидемиологија
  • Фармакотерапија кардиоваскуларних болести
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Величковић Радовановић М. Радмила

рeдoвни прoфeсoр научна и стручна компетентност

Никoлић Н. Вaлeнтинa

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Стoиљкoвић И. Mилaн

доцент

научна и стручна компетентност

Стoкaнoвић С. Дрaгaнa

доцент

научна и стручна компетентност

Нeдин Рaнкoвић Г.  Гoрaнa

доцент

научна и стручна компетентност

Кртинић А. Дане

доцент научна и стручна компетентност
Јовановић M. Христина асистент научна и стручна компетентност
Трајковић С. Христина асистент научна и стручна компетентност

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42