combine_images_980.jpg

Катедра Патолошка физиологија

Штампа

 

Ужа научна област:   ПАТОФИЗИОЛОГИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Владмила Бојанић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
  • Пaтoфизиoлoгиja
  • Пaтoфизиoлoгиja и пaтoлoгиja
  • Клиничкa пaтoфизиoлoгиja
  • Пaтoфизиoлoгиja исхрaнe и психoфизичкe спрeмнoсти спoртистa
  • Патофизиологија спорта
  • Интерпрофесионално образовање
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Бојанић В. Владмила

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Mилojкoвић M. Maja

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Ђинђић J. Бoрис

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Дуњић С. Oливeрa

доцент

научна и стручна компетентност

Стojaнoвић Р. Диjaнa

ванредни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Миленковић М. Јелена

доцент

научна и стручна компетентност
Бојанић З. Новица асистент са докторатом научна и стручна компетентност

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42