combine_images_980.jpg

Катедра Хемија

Штампа

 

Ужа научна област:   ХЕМИЈА
Ужа научна област:   ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
Ужа научна област:   АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА
Ужа научна област:   ФИЗИЧКА ХЕМИЈА И ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ
Ужа научна област:   ОРГАНСКА И МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА

 

     
Шеф Катедре:   Проф. др Андрија Шмелцеровић
     
Ужа научна област:   ХЕМИЈА
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Општа хемија
 • Неорганска хемија
 • Општа и неорганска хемија
 • Хемија биоелемената
 • Аналитичка хемија 1
 • Аналитичка хемија 2
 • Основи опште и аналитичке хемије
 • Аналитичке методе у испитивању хемијских контаминаната у исхрани
 • Аналитика лекова
 • Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрабреним узорцима
 • Амбалажни материјали у фармацији
 • Вода у фармацији
 • Метали у биолошким процесима
 • Минералне супстанце - хемија и биолошки значај
 • Физичка хемија
 • Инструменталне методе хемијске анализе
 • Колоидна хемија
 • Инструменталне методе
 • Савремене инструменталне методе у фармацији
 • Хемоинформатика
 • Увод у лабораторијски рад
 • Органска хемија 1
 • Органска хемија 2
 • Органска хемија
 • Хемија хетероциклуса
 • Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
 • Фармацеутска хемија органских једињења 1
 • Фармацеутска хемија органских једињења 2
 • Изоловање и синтеза секундарних метаболита
 • Анализа фенолних једињења у природним производима
 • Санитарна хемија
 • Хемија у медицини 1
 • Хемија у медицини 2
 • Хемија у стоматологији
     
Ужа научна област:   ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
     
Шеф УНО:   Проф. др Драгољуб Миладиновић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Општа хемија
 • Неорганска хемија
 • Хемија биоелемената
 • Општа и неорганска хемија
     
Ужа научна област:   АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА
     
Шеф УНО:   Проф. др Славица Сунарић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Аналитичка хемија 1
 • Аналитичка хемија 2
 • Основи опште и аналитичке хемије
 • Аналитичке методе у испитивању хемијских контаминаната у исхрани
 • Аналитика лекова
 • Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима
 • Амбалажни материјали у фармацији
 • Вода у фармацији
 • Метали у биолошким процесима
 • Минералне супстанце - хемија и биолошки значај
 • Флуориди-хемијски аспекти и значај у стоматологији
     
 Ужа научна област:   ФИЗИЧКА ХЕМИЈА И ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ
     
 Шеф УНО:    Проф. др Горан Николић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Физичка хемија
 • Инструменталне методе хемијске анализе
 • Колоидна хемија
 • Инструменталне методе
 • Савремене инструменталне методе у фармацији
 • Хемоинформатика
 • Увод у лабораторијски рад
     
Ужа научна област:   ОРГАНСКА И МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
     
Шеф УНО:   Проф. др Андрија Шмелцеровић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


     
   
 • Органска хемија 1
 • Органска хемија 2
 • Органска хемија
 • Хемија хетероциклуса
 • Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
 • Фармацеутска хемија органских једињења 1
 • Фармацеутска хемија органских једињења 2
 • Изоловање и синтеза секундарних метаболита
 • Анализа фенолних једињења у природним производима
 • Санитарна хемија
 • Хемија у медицини 1
 • Хемија у медицини 2
 • Хемија у стоматологији
     
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕnastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Николић М. Горан

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Каличанин М. Биљана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Миладиновић Л. Драгољуб

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Сунарић М. Славица

редовни професор

научна и стручна компетентност

Шмелцеровић Андрија

редовни професор

научна и стручна компетентност

Митић Ј. Жарко

редовни професор

научна и стручна компетентност

Живковић В. Јелена

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Лазаревић С. Јелена

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Велимировић С. Драган

доцент

научна и стручна компетентност

Веселиновић М. Александар

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Илић С. Будимир

доцент

научна и стручна компетентност

Димитријевић В. Марија доцент научна и стручна компетентност
Стаменковић Г. Јелена асистент научна и стручна компетентност
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42