combine_images_980.jpg

Катедра Стоматолошка протетика

Штампа

 

Ужа научна област:   СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА - ПРЕТКЛИНИКА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Небојша Крунић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Стоматолошка протетика-претклиника
 • Стоматолошки материјали
 • Стоматолошка керамика
 • Фиксна протетика 2
 • Фиксна протетика
 • Гнатологија
 • Зуботехнички апарати и инструменти
 • Морфологија зуба
 • Мобилна парцијална протеза
 • Мобилна тотална протеза 1
 • Мобилна тотална протеза 2
 • Мобилна тотална протеза
 • Скелетирана парцијална протеза 1
 • Скелетирана парцијална протеза 2
 • Скелетирана парцијална протеза
 • Естетска протетика
     
Ужа научна област:   СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА - КЛИНИКА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Небојша Крунић
     
Шеф УНО:    
     
Предмети које обухвата ужа научна област:
   
 • Стоматолошка протетика-клиника 1
 • Стоматолошка протетика-клиника 2
 • Фиксна протетика
 • Максилофацијална протетика
 • Блок Рестауративна стоматологија
     
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕnastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Станковић Д. Саша редовни прoфeсoр научна и стручна компетентност
Крунић С. Небојша редовни прoфeсoр научна и стручна компетентност

Костић М. Милена

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Ристић С. Иван

доцент

научна и стручна компетентност
Бошковић В. Мирјана ванредни професор научна и стручна компетентност
Игић А. Марко доцент научна и стручна компетентност
Глигоријевић Ј. Никола асистент
научна и стручна компетентност
Јовановић Г. Марија асистент научна и стручна компетентност

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42