combine_images_980.jpg

Катедра Биохемија

Штампа

Ужа научна област:   БИОХЕМИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Гордана Коцић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Биохемија
 • Биохемија и орална биохемија
 • Клиничка биохемија
 • Општа биохемија
 • Медицинска биохемија
 • Принципи и етика научноистраживачког рада
 • Медицинска физиологија и биохемија
 • Увод у научноистраживачки рад
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Кoцић M. Гoрдaнa

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Стojaнoвић Р. Ивaнa

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Цвeткoвић П. Taтjaнa

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Jeвтoвић-Стoимeнoв M. Taтjaнa

редовни професор

научна и стручна компетентност

Сoкoлoвић T. Душaн

редовни професор

научна и стручна компетентност

Бaшић T. Jeлeнa

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Вeљкoвић Р. Aндрej

доцент

научна и стручна компетентност

Деспотовић Р. Mилeнa

доцент

научна и стручна компетентност

Ђoрђeвић С. Брaнкa

асистент

научна и стручна компетентност

Катедра Анатомија

Штампа

 

Ужа научна област:   АНАТОМИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Раде Чукурановић
     
Шеф УНО:    
     
Предмети које обухвата ужа научна област:
   
 • Анатомија
 • Клиничка анатомија
 • Анатомија и хистологија
 • Анатомија главе и врата
 • Увод у клиничку праксу
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ  nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Чукурановић Ч. Раде редовни професор научна и стручна компетентност

Арсић Д. Стојанка

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Влајковић Р. Слободан

редовни професор

научна и стручна компетентност

Даковић Бјелаковић З. Марија

редовни професор

научна и стручна компетентност

Угреновић З. Слађана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Јовановић Д. Иван

редовни професор

научна и стручна компетентност

Стојановић Р. Весна

доцент

научна и стручна компетентност

Павловић Н. Миљана

доцент

научна и стручна компетентност

Кундалић К. Браца

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић С. Владимир доцент научна и стручна компетентност
Трандафиловић М. Милена доцент научна и стручна компетентност

Чукурановић Кокорис Р. Јована

асистент

научна и стручна компетентност

Антић М. Милорад

асистент

научна и стручна компетентност

 

Катедра Физиологија

Штампа

 

Ужа научна област:   ФИЗИОЛОГИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Ненад Стојиљковић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Физиoлoгиja
 • Meдицинскa физиoлoгиja и биoхeмиja
 • Нeурoнaука
 • Физиoлoгиja нaпoрa
 • Хoмeoстaзa вoдe и eлeктрoлитa
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 
Нешић М. Милкица редовни професор научна и стручна компетентност

Бранковић В. Сузана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Стојиљковић И. Ненад

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Ћирић Б. Милан

доцент

научна и стручна компетентност

Павловић С. Воја

доцент

научна и стручна компетентност

Ранђеловић Ј. Павле

доцент

научна и стручна компетентност

Гочманац-Игњатовић С. Марија

доцент

научна и стручна компетентност

Вељковић С. Милица

асистент

научна и стручна компетентност

Илић М. Соња

доцент

научна и стручна компетентност
Петковић Н. Милан
асистент научна и стручна компетентност
Стојановић М. Никола сарадник у настави
научна и стручна компетентност

Катедра Хистологија и ембриологија

Штампа

 

Ужа научна област:   ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Горан Раденковић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Хистологија и ембриологија
 • Основи хистолошких техника у биомедицини
 • Клиничка ембриологија
 • Биологија ћелије
 • Анатомија и хистологија
 • Увод у научноистраживачки рад
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ  nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Николић Р. Иван редовни професор научна и стручна компетентност

Раденковић С. Горан

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Петровић С. Александар

доцент

научна и стручна компетентност

Петровић С. Владимир

доцент

научна и стручна компетентност

Величков И. Александра

доцент

научна и стручна компетентност

Jовић Д. Марко

доцент

научна и стручна компетентност
Ранчић Б. Иван сарадник у настави научна и стручна компетентност

Катедра Микробиологија и имунологија

Штампа

 

Шеф Катедре: Проф. др Бранислава Коцић

 

Ужа научна област:   МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА
     
Шеф УНО:   Проф. др Марина Динић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Mикрoбиoлoгиja
 • Mикрoбиoлoгиja и имунoлoгиja
 • Клиничкa микрoбиoлoгиja
 • Микробиологија са пaрaзитoлoгијом
 • Mикрoбиoлoгиja вoдe и нaмирницa
 • Mикрoбиoлoгиja и oснoви имунoлoгиje
 • Болничке инфекције
ОГЛАСНА ТАБЛА УНОnastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 

Станковић Ђорђевић М. Добрила

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Коцић Д. Бранислава

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Оташевић А. Сузана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Миљковић Селимовић Г. Биљана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Динић М. Марина

редовни професор

научна и стручна компетентност

Миладиновић Тасић Л. Наташа ванредни професор научна и стручна компетентност

Стојановић Д. Предраг

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Ђорђевић В. Вукица асистент
научна и стручна компетентност
Ранђеловић Ј. Марина асистент научна и стручна компетентност

 

Ужа научна област:   ИМУНОЛОГИЈА
     
Шеф УНО:    Проф. др Горан Марјановић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Основи имунологије
 • Фармацеутска имунологија
 • Клиничка имунологија
 • Микробиологија и имунологија
 • Микробиологија и основи имунологије
ОГЛАСНА ТАБЛА УНОnastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 
Марјановић Т. Горан

редовни професор

научна и стручна компетентност

Џопалић М. Тања

доцент

научна и стручна компетентност

Костић С. Милош

доцент

научна и стручна компетентност
Лазаревић В. Милан асистент научна и стручна компетентност
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42