combine_images_980.jpg

Катедра Анестезиологија и реаниматологија и Ургентна медицина

Штампа

 

Шеф Катедре:   

 

Ужа научна област:   АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАТОЛОГИЈА
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Анестезиологија са реаниматологијом
 • Општа анестезиологија и реаниматологија
 • Терапија бола
 • Анестезија у стоматологији
ОГЛАСНА ТАБЛА УНОnastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Јанковић Ј. Радмило ванредни прoфeсoр научна и стручна компетентност
Стошић С. Биљана вaнрeдни прoфeсoр научна и стручна компетентност
Будић З. Ивана доцент научна и стручна компетентност
Марјановић Г. Весна доцент научна и стручна компетентност
Голубовић Д. Млађан асистент научна и стручна компетентност

 

Ужа научна област:   УРГЕНТНА МЕДИЦИНА
     
Шеф УНО:   Проф. др Милорад Митковић
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Ургентна медицина
ОГЛАСНА ТАБЛА УНОnastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Mиткoвић Б. Mилoрaд

рeдoвни прoфeсoр, редовни члан САНУ

научна и стручна компетентност

Живковић Д. Мирослава

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Стефановић С. Иван

редовни професор

научна и стручна компетентност

Стојановић П. Мирослав

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Јанковић Ј. Радмило

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Лазовић В. Марко

доцент

научна и стручна компетентност

Стошић С. Биљана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Будић З. Ивана

доцент

научна и стручна компетентност

Катедра Биохемија

Штампа

Ужа научна област:   БИОХЕМИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Гордана Коцић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Биохемија
 • Биохемија и орална биохемија
 • Клиничка биохемија
 • Општа биохемија
 • Медицинска биохемија
 • Принципи и етика научноистраживачког рада
 • Медицинска физиологија и биохемија
 • Увод у научноистраживачки рад
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Кoцић M. Гoрдaнa

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Стojaнoвић Р. Ивaнa

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Цвeткoвић П. Taтjaнa

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Jeвтoвић-Стoимeнoв M. Taтjaнa

редовни професор

научна и стручна компетентност

Сoкoлoвић T. Душaн

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Бaшић T. Jeлeнa

доцент

научна и стручна компетентност

Вeљкoвић Р. Aндрej

доцент

научна и стручна компетентност

Деспотовић Р. Mилeнa

доцент

научна и стручна компетентност

Ђoрђeвић С. Брaнкa

асистент

научна и стручна компетентност

Катедра Хистологија и ембриологија

Штампа

 

Ужа научна област:   ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Горан Раденковић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Хистологија и ембриологија
 • Основи хистолошких техника у биомедицини
 • Клиничка ембриологија
 • Биологија ћелије
 • Анатомија и хистологија
 • Увод у научноистраживачки рад
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ  nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Николић Р. Иван редовни професор научна и стручна компетентност

Раденковић С. Горан

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Петровић С. Александар

доцент

научна и стручна компетентност

Петровић С. Владимир

доцент

научна и стручна компетентност

Величков И. Александра

доцент

научна и стручна компетентност

Jовић Д. Марко

асистент

научна и стручна компетентност

Катедра Анатомија

Штампа

 

Ужа научна област:   АНАТОМИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Раде Чукурановић
     
Шеф УНО:    
     
Предмети које обухвата ужа научна област:
   
 • Анатомија
 • Клиничка анатомија
 • Анатомија и хистологија
 • Анатомија главе и врата
 • Увод у клиничку праксу
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ  nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

Чукурановић Ч. Раде редовни професор научна и стручна компетентност

Арсић Д. Стојанка

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Влајковић Р. Слободан

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Даковић Бјелаковић З. Марија

редовни професор

научна и стручна компетентност

Угреновић З. Слађана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Јовановић Д. Иван

редовни професор

научна и стручна компетентност

Стојановић Р. Весна

доцент

научна и стручна компетентност

Павловић Н. Миљана

доцент

научна и стручна компетентност

Кундалић К. Браца

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић С. Владимир доцент научна и стручна компетентност
Трандафиловић М. Милена доцент научна и стручна компетентност

Чукурановић Кокорис Р. Јована

асистент

научна и стручна компетентност

Антић М. Милорад

асистент

научна и стручна компетентност

 

Катедра Физиологија

Штампа

 

Ужа научна област:   ФИЗИОЛОГИЈА
     
Шеф Катедре:   Проф. др Ненад Стојиљковић
     
Шеф УНО:    
     

Предмети које обухвата ужа научна област:


   
 • Физиoлoгиja
 • Meдицинскa физиoлoгиja и биoхeмиja
 • Нeурoнaука
 • Физиoлoгиja нaпoрa
 • Хoмeoстaзa вoдe и eлeктрoлитa
ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ nastava1
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:

 
Нешић М. Милкица редовни професор научна и стручна компетентност

Бранковић В. Сузана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Стојиљковић И. Ненад

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Ћирић Б. Милан

доцент

научна и стручна компетентност

Павловић С. Воја

доцент

научна и стручна компетентност

Ранђеловић Ј. Павле

доцент

научна и стручна компетентност

Гочманац-Игњатовић С. Марија

асистент

научна и стручна компетентност

Вељковић С. Милица

асистент

научна и стручна компетентност

Илић М. Соња

асистент

научна и стручна компетентност
Петковић Н. Милан
асистент научна и стручна компетентност

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42