combine_images_980.jpg

План наставе 2013.

Штампа

Ред. бр.

Нaзив прeдмeтa

I гoдинa

II гoдинa

III гoдинa

УКУПНO

ЕСПБ

П+В

П+В

СП-СР

П+В

П+В

СП-СР

П+В

П+В

СП-СР

П + В

1.

Медицина и друштво

2+0

30+0=30

2

2.

Биологија

2+2

30

30+30=60

4

3.

Анатомија

2+2

30

30+30=60

4

4.

Физика

2+2

30

30+30=60

4

5.

Медицинска информатика и менаџмент

2+3

30

30+45=75

5

6.

Физичкo вaспитaњe *

0+2

0+2

-

-

7.

Основи опште и аналитичке хемије

3+3

30

45+45=90

6

8.

Медицинска статистика

1+2

30

15+30=45

3

9.

Изборни предмет

2+0

30

30+0=30

2

10.

Патофизиологија

2+2

15

30+30=60

4

11.

Медицинска физиологија и биохемија

3+3

30

45+45=90

6

12.

Органска хемија

2+2

30

30+30=60

4

13.

Медицинска екологија

2+2

30+30=60

4

14.

Вештина комуникације

1+2

15+30=45

2

15.

Изборни предмет

2+3

30

30+45=75

5

16.

Лeтњa стручнa прaксa пoслe прве гoдинe

180

5

17.

Микробиологија са паразитологијом

3+3

45

45+45=90

7

18.

Санитарна хемија

3+3

45

45+45=90

8

19.

Општа епидемиологија

2+2

30

30+30=60

4

20.

Инструменталне методе

2+3

30

30+45=75

6

21.

Изборни предмет

2+3

30

30+45=75

5

22.

Социјална медицина и хигијена

2+2

45

30+30=60

4

23.

Медицина рада

1+2

30

15+30=45

3

24.

Специјална епидемиологија

2+2

60

30+30=60

4

25.

Микробиологија воде и намирница

2+3

45

30+45=75

5

26.

Хигијена исхране

2+2

30

30+30=60

4

27.

Изборни предмет

2+3

30

30+45=75

5

28.

Лeтњa стручнa прaксa пoслe друге гoдинe

180

5

29.

Заштита на раду

2+3

30

30+45=75

6

30.

Санитарна техника

4+3

75

60+45=105

8

31.

ДДД и контрола вектора

3+3

60

45+45=90

6

32.

Изборни предмет

2+3

45

30+45=75

6

33.

Општа токсикологија

2+1

30

30+15=45

4

34.

Медицинско законодавство

2+0

15

30+0=30

3

35.

Здравствено васпитање и промоција здравља

3+4

45

45+60=105

5

36.

Изборни предмет

2+3

45

30+45=75

4

37.

Стручна пракса

 0+15

0+225=225

8

38.

Лeтњa стручнa прaксa пoслe треће гoдинe

180

5

39.

Зaвршни стручни рaд

0+4

0+60=60

5

Предавања

240

180

0

180

165

0

225

75

0

1065

Вежбе

210

210

0

210

210

0

195

390

0

1425

Свeгa

450

390

315

390

375

420

420

465

345

3570

Стручнa прaксa

0

0

180

0

0

180

180

540

Укупно

1335

1365

1410

4110

180

* Факултативна настава, тако да број часова није приказан у укупном збиру

Изборни предмети:

 

Ред. бр

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

9

Енглески језик

I

2

9

Прва помоћ

I

15

Увод у лабораторијски рад

II

5

15.б

Нејонизујуће и јонизујуће зрачење

II

21

Метали у биолошким процесима

III

5

21

Еколошка биотехнологија

III

21

Хигијена школске и радне средине

III

21

Дијететика

III

27.а

Породична медицина

IV

5

27

Квалитет рада у здравственим установама

IV

27.в

Ментална хигијена

IV

32.а

Увод у броматологију

V

6

32.б

Процена здравствених ризика

V

32.в

Епидемиологија болничких инфекција

V

32.г

Епидемиологија полно преносивих болести

V

36.а

Аналитичке методе у испитивању хемијских контаминаната у храни

VI

4

36.б

Имунопрофилакса

VI

39.

Завршни стручни рад

VI

5

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42