combine_images_980.jpg

План наставе 2018.

Штампа

 

1.година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
1. Ф-I-1 Увод у фармацију I АО О 15 0 0 2
2. Ф-I-2 Математика I АО О 30 30 0 4
3. Ф-I-3 Физика I АО О 45 30 0 5
4. Ф-I-4 Биологија са хуманом генетиком I ТМ О 45 30 0 5
5. Ф-I-5 Анатомија I TM О 30 15 0 3
6. Ф-I-6 Општа и неорганска хемија I,II АО О 90 60 0 11
7. Ф-I-7 Органска хемија 1 I,II АО О 60 15 0 6
8. Ф-I-8 Физичко васпитање* I,II,III,IV   Ф 0 0 120* 0
9. Ф-I-9 Енглески језик II АО О 30 0 0 2
10. Ф-I-10 Хистологија и ембриологија II TM О 30 15 0 4
11. Ф-I-11 Ботаника II ТМ О 45 45 0 7
12. Ф-I-12 Физичка хемија II ТМ О 45 15 0 5
13. Ф-I-13 Аналитичка хемија 1 II АО О 30 45 0 6
Укупно часова активне наставе на години 495 300    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 795 60

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру

 

2. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
14. Ф-II-14 Аналитичка хемија 2 III АО О 45 75 0 8
15. Ф-II-15 Органска хемија 2 III АО О 60 45 0 8
16. Ф-II-16 Инструменталне методе хемијске анализе III ТМ О 45 45 0 6
17. Ф-II-17 Општа биохемија III TM О 45 15 0 5
18. Ф-II-18 Физиологија III,IV TM О 75 45 0 8
19. Ф-II-19 Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења IV НС О 30 15 0 4
20. Ф-II-20 Микробиологија и основи имунологије IV НС О 45 30 0 5
21. Ф-II-21 Фармацеутска имунологија IV TM О 30 30 0 4
22. Ф-II-22 Броматологија IV НС О 45 45 0 6
23. Ф-II-23 Фармакогнозија 1 IV НС О 30 60 0 6
Укупно часова активне наставе на години 450 405    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 855 60

3. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
24. Ф-III-24 Фармацеутска хемија органских једињења 1 V НС О 75 60 0 9
25. Ф-III-25 Фармакогнозија 2 V НС О 45 45 0 6
26. Ф-III-26 Патофизиологија V НС О 75 45 0 9
27. Ф-III-27 Изборни предмет V ТМ И 15 0 0 2
28. Ф-III-28 Фармакологија V,VI НС О 105 45 0 11
29. Ф-III-29 Фармацеутска хемија органских једињења 2 VI  НС О 60 60 0 8
30. Ф-III-30 Фармацеутска технологија 1 VI НС О 45 105 0 10
31. Ф-III-31 Статистика у фармацији VI  ТМ О 15 15 0 2
32. Ф-III-32 Изборни предмет VI  АО И 30 0 0 3
Укупно часова активне наставе на години 465 375    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 840 60

 

4. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
33. Ф-IV-33 Аналитика лекова VII СА О 60 60 0 8
34. Ф-IV-34 Медицинска биохемија VII НС О 60 60 0 8
35. Ф-IV-35 Фитотерапија 1 VII СА О 30 30 0 5
36. Ф-IV-36 Фармацеутска технологија 2 VII,VIII НС О 75 75 0 10
37. Ф-IV-37 Фармакотерапија VII,VIII СА О 90 60 0 10
38. Ф-IV-38 Дијететика VIII СА О 30 30 0 5
39. Ф-IV-39 Фармакокинетика VIII НС О 45 45 0 7
40. Ф-IV-40 Козметологија VIII СА О 30 30 0 4
41. Ф-IV-41 Изборни предмет VIII ТМ И 30 0 0 3
Укупно часова активне наставе на години 450 390    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 840 60

 

5. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
42. Ф-V-42 Токсикологија IX СА О 60 60 0 8
43. Ф-V-43 Биофармација IX ТМ О 15 30 0 2
44. Ф-V-44 Основи индустријске фармације IX СА О 45 45 0 5
45. Ф-V-45 Клиничка фармација IX СА О 45 45 0 6
46. Ф-V-46 Основи фармацеутске биотехнологије IX СА О 30 15 0 3
47. Ф-V-47/48 Изборни предмет IX СА И 30 15 0 2
48. Ф-V-47/48 Изборни предмет IX СА И 30 15 0 2
49. Ф-V-49 Фармацеутско законодавство и етика X ТМ О 30 30 0 3
50. Ф-V-50 Фармацеутска пракса X СА О 30 30 0 4
51. Ф-V-51 Стручна студентска пракса X СА О 0 0 300 15
52. Ф-V-52 Дипломски рад X НС И 0 0 150 10
Укупно часова активне наставе на години 315 285    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1050 60

 

УКУПНО

 

УКУПНО Часова ЕСПБ
Укупно часова активне наставе на студијском програму 3930 300
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму 4380

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. Ф-III-27.а Радиофармација V 2
2. Ф-III-27.б Хемија биоелемената V
3. Ф-III-27.в Хемија хетероциклуса V
4. Ф-III-27.г Колоидна хемија V
5. Ф-III-27.д Изоловање и синтеза секундарних метаболита V
6. Ф-III-27.ђ Фармацеутска биологија ћелије V
7. Ф-III-27.е Минералне супстанце - хемија и биолошки значај V
8. Ф-III-27.ж Систематика лековитих биљака V
9. Ф-III-27.з Етноботаника у фармацији V
10. Ф-III-32.а Информатика VI 3
11. Ф-III-32.б Увод у научноистраживачки рад VI
12. Ф-III-32.в Вештина комуникације VI
13. Ф-III-32.г Генетика у фармацији VI
14. Ф-IV-41.а Анализа фенолних једињења у природним производима VIII 3
15. Ф-IV-41.б Вода у фармацији VIII
16. Ф-IV-41.в Лековити природни производи VIII
17. Ф-IV-41.г Амбалажниматеријали у фармацији VIII
18. Ф-IV-41.д Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима VIII
19. Ф-IV-41.ђ Хемоинформатика VIII
20. Ф-IV-41.е Штетни ефекти лекова VIII
21. Ф-IV-41.ж Самонега и самолечење VIII
22. Ф-IV-41.з Савремене инструменталне методе у фармацији VIII
23. Ф-IV-41.и Основи фармакогенетике и перонализоване терапије VIII
24. Ф-V-47/48.а Лекови и трудноћа IX 4
25. Ф-V-47/48.б Увод у клиничку медицину IX
26. Ф-V-47/48.в Фармакотерапија кардиоваскуларних болести IX
27. Ф-V-47/48.г Основи фармацеутског менаџмента IX
28. Ф-V-47/48.д Фармакоепидемиологија IX
29. Ф-V-47/48.ђ Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на ћелијским моделима in vitro IX
30. Ф-V-47/48.е Фитотерапија 2 IX
31. Ф-V-47/48.ж Маркетинг у фармацији IX
32. Ф-V-47/48.з Спортска фармација IX
33. Ф-V-47/48.и Интерпрофесионално образовање IX
34. Ф-V-47/48.ј Интеракција биљних лековитих производа IX
35. Ф-V-52 Дипломски рад X 10
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета 22

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42