combine_images_980.jpg

Испитна питања

Штампа

 

1. година

 

Р.бр. Предмет  
 
1. Увод у фармацију  
2. Математика  
3. Физика  
4. Биологија са хуманом генетиком  
5. Анатомија  
6. Општа и неорганска хемија  
7. Органска хемија 1  
8. Физичко васпитање*  
9. Енглески језик  
10. Хистологија и ембриологија  
11. Ботаника  
12. Физичка хемија  
13. Аналитичка хемија 1  

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава

 

2. година

 

Р.бр. Предмет  
 
14. Аналитичка хемија 2  
15. Органска хемија 2  
16. Инструменталне методе хемијске анализе  
17. Општа биохемија  
18. Физиологија  
19. Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења  
20. Микробиологија и основи имунологије  
21. Фармацеутска имунологија  
22. Броматологија  
23. Фармакогнозија 1  

 

3. година

 

Р.бр. Предмет  
 
24. Фармацеутска хемија органских једињења 1  
25. Фармакогнозија 2  
26. Патофизиологија  
27.а Радиофармација  
27.б Хемија биоелемената  
27.в Хемија хетероциклуса  
27.г Колоидна хемија  
27.д Изоловање и синтеза секундарних метаболита  
27.ђ Фармацеутска биологија ћелије  
27.е Минералне супстанце - хемија и биолошки значај  
27.ж Систематика лековитих биљака  
27.з Етноботаника у фармацији  
28. Фармакологија  
29. Фармацеутска хемија органских једињења 2  
30. Фармацеутска технологија 1  
31. Статистика у фармацији  
32.а Информатика  
32.б Увод у научноистраживачки рад  
32.в Вештина комуникације  
32.г Генетика у фармацији  

 

4. година

 

Р.бр. Предмет  
 
33. Аналитика лекова  
34. Медицинска биохемија  
35. Фитотерапија 1  
36. Фармацеутска технологија 2  
37. Фармакотерапија  
38. Дијететика  
39. Фармакокинетика  
40. Козметологија  
41.а Анализа фенолних једињења у природним производима  
41.б Вода у фармацији  
41.в Лековити природни производи  
41.г Амбалажни материјали у фармацији  
41.д Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима  
41.ђ Хемоинформатика  
41.е Штетни ефекти лекова  
41.ж Самонега и самолечење  
41.з Савремене инструменталне методе у фармацији  
41.и Основи фармакогенетике и персонализоване терапије  

 

5. година

 

Р.бр. Предмет  
 
42. Токсикологија  
43. Биофармација  
44. Основи индустријске фармације  
45. Клиничка фармација  
46. Основи фармацеутске биотехнологије  
47/48.а Лекови и трудноћа  
47/48.б Увод у клиничку медицину  
47/48.в Фармакотерапија кардиоваскуларних болести  
47/48.г Основи фармацеутског менаџмента  
47/48.д Фармакоепидемиологија  
47/48.ђ Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на ћелијским моделима in vitro  
47/48.е Фитотерапија 2  
47/48.ж Маркетинг у фармацији  
47/48.з Спортска фармација  
47/48.и Интерпрофесионално образовање  
47/48.ј Интеракција биљних лековитих производа  
49. Фармацеутско законодавство и етика  
50. Фармацеутска пракса  
51. Стручна студентска пракса  
52. Дипломски рад  

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42