combine_images_980.jpg

Examination questions

Print

Р.бр.

Назив предмета

1.

Увод у фармацију

2.

Математика

3.

Физика

4.

Биологија са хуманом генетиком

5.

Општа хемија

6.

Анатомија

7.

Органска хемија 1

8.

Енглески језик

9.

Хистологија и ембриологија

10.

Ботаника

11.

Неорганска хемија

12.

Физичка хемија

13.

Аналитичка хемија 1

14.

Аналитичка хемија 2

15.

Органска хемија 2

16.

Инструменталне методе хемијске анализе

17.

Општа биохемија

18.

Физиологија

19.

Основи фармацеутка хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења

20.

Микробиологија и основи имунологије

21.

Фармацеутска имунологија

22.

Броматологија

23.

Фармакогнозија 1

24.

Фармацеутска хемија органских једињења 1

25.

Фамакогнозија 2

26.

Патофизиологија

27.a

Радиофармација

27.б

Хемија биоелемената

27.в

Хемија хетероциклуса

27.г

Колоидна хемија

27.д

Изоловање и синтеза секундарних метаболита

27.ђ

Фармацеутска биологија ћелије

28.

Фармакологија

29.

Фармацеутска хемија органских једињења 2

30.

Фармацеутска технологија 1

31.

Статистика у фармацији

32.а

Енглески језик у фармацији

32.б

Информатика

32.в

Увод у научноистраживачки рад

32.г

Вештина комуникације

32.д

Лековити природни производи

33.

Аналитика лекова

34.

Медицинска биохемија

35.

Фитотерапија

36.

Фармацеутска технологија 2

37.

Фармакотерапија

38.

Дијететика

39.

Фармакокинетика

40.

Козметологија

41.а

Анализа фенолних једињења у природним производима

41.б

Вода у фармацији

41.в

Интеракција лековитог биља и животне средине

41.г

Амбалажни материјали у фармацији

41.д

Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима

42.

Токсикологија

43.

Биофармација

44.

Основи индустријске фармације

45.

Клиничка фармација

46/47.а

Лекови и трудноћа

46/47.б

Штетни ефекти лекова

46/47.в

Увод у клиничку медицину

46/47.г

Фармакотерапија кардиоваскуларних болести

46/47.д

Основи фармацеутског менаџмента

46/47.ђ

Фармакоепидемиологија

46/47.е

Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на in vitro моделима

48.

Фармацеутско законодавство и етика

49.

Основи фармацеутске биотехнологије

50.

Фармацеутска пракса

51.

Стручна студентска пракса

52.

Диплoмски рaд

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code