combine_images_980.jpg

Exam prerequisites

Print

 

Subject conditionality according to the decision of the Teaching-Scientific Council of 12.01.2015. years :

 

No.

Name of the subject

Courses that the student is obliged to pass as a condition:

1.

Увод у фармацију

2.

Математика

3.

Физика

4.

Биологија са хуманом генетиком

5.

Општа хемија

6.

Анатомија

7.

Органска хемија 1

8.

Енглески језик

9.

Хистологија и ембриологија

10.

Ботаника

11.

Неорганска хемија

12.

Физичка хемија

13.

Аналитичка хемија 1

14.

Аналитичка хемија 2

Општа хемија
Аналитичка хемија 1

15.

Органска хемија 2

Органска хемија 1

16.

Инструменталне методе хемијске анализе

Физичка хемија
Аналитичка хемија 1

17.

Општа биохемија

Биологија са хуманом генетиком
Органска хемија 1

18.

Физиологија

Физика
Анатомија
Хистологија
и ембриологија

19.

Основи фармацеутке хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења

Неорганска хемија
Физичка хемија
Органска хемија 1

20.

Микробиологија и основи имунологије

Биологија са хуманом генетиком

21.

Фармацеутска имунологија

Хистологија и ембриологија

22.

Броматологија

Органска хемија 1
Аналитичка хемија 1

23.

Фармакогнозија 1

Ботаника
Органска хемија 1

24.

Фармацеутска хемија органских једињења 1

Основи фармацеутке хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
Органска хемија 2

25.

Фамакогнозија 2

Фармакогнозија 1

26.

Патофизиологија

Општа биохемија
Физиологија

27.a

Радиофармација

27.б

Хемија биоелемената

27.в

Хемија хетероциклуса

27.г

Колоидна хемија

27.д

Изоловање и синтеза секундарних метаболита

27.ђ

Фармацеутска биологија ћелије

28.

Фармакологија

Општа биохемија
Физиологија

29.

Фармацеутска хемија органских једињења 2

Фармацеутска хемија органских једињења 1

30.

Фармацеутска технологија 1

Основи фармацеутке хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
Фармакогнозија 1

31.

Статистика у фармацији

Математика

32.а

Енглески језик у фармацији

32.б

Информатика

32.в

Увод у научноистраживачки рад

32.г

Вештина комуникације

32.д

Лековити природни производи

33.

Аналитика лекова

Аналитичка хемија 2
Инструменталне методе хемијске анализе
Фармацеутска хемија органских једињења 1
Фармацеутска хемија органских једињења 2

34.

Медицинска биохемија

Општа биохемија

35.

Фитотерапија

Фамакогнозија 2
Патофизиологија

36.

Фармацеутска технологија 2

Фармацеутска технологија 1

37.

Фармакотерапија

Патофизиологија
Фармакологија

38

Дијететика

Патофизиологија
Физиологија
Броматологија

39.

Фармакокинетика

Фармакологија

40.

Козметологија

Фармацеутска технологија 1

41.а

Анализа фенолних једињења у природним производима

41.б

Вода у фармацији

41.в

Интеракција лековитог биља и животне средине

41.г

Амбалажни материјали у фармацији

41.д

Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима

42.

Токсикологија

Фармакологија
Аналитика лекова

43.

Биофармација

Фармацеутска технологија 2

44.

Основи индустријске фармације

Фармацеутска технологија 2
Козметологија

45.

Клиничка фармација

Фармакокинетика
Фармакотерапија

46/47.а

Лекови и трудноћа

46/47.б

Штетни ефекти лекова

46/47.в

Увод у клиничку медицину

46/47.г

Фармакотерапија кардиоваскуларних болести

46/47.д

Основи фармацеутског менаџмента

46/47.ђ

Фармакоепидемиологија

46/47.е

Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на in vitro моделима

48.

Фармацеутско законодавство и етика

Козметологија

49.

Основи фармацеутске биотехнологије

Медицинска биохемија
Фармацеутска технологија
2

50.

Фармацеутска пракса

Фармацеутска технологија 2
Дијететика
Фитотерапија

51.

Стручна студентска пракса

Положени сви претходни предмети из курикулума студијског програма

52.

Диплoмски рaд

Положени сви испити са програма интегисаних академских студија фармације

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code