combine_images_980.jpg

Оцењивање

Штампа

 

ПРАВИЛНИЦИ О ФОРМИРАЊУ КОНАЧНЕ ОЦЕНЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ 

 1. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. Ф-I-1 Увод у фармацију  
2. Ф-I-2 Математика  
3. Ф-I-3 Физика  
4. Ф-I-4 Биологија са хуманом генетиком  
5. Ф-I-5 Анатомија  
6. Ф-I-6 Општа и неорганска хемија  
7. Ф-I-7 Органска хемија 1  
8. Ф-I-8 Физичко васпитање*  
9. Ф-I-9 Енглески језик  
10. Ф-I-10 Хистологија и ембриологија  
11. Ф-I-11 Ботаника  
12. Ф-I-12 Физичка хемија  
13. Ф-I-13 Аналитичка хемија 1  

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава

 

2. година

 

 

3. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
24. Ф-III-24 Фармацеутска хемија органских једињења 1  
25. Ф-III-25 Фармакогнозија 2  
26. Ф-III-26 Патофизиологија  
27. Ф-III-27.а Радиофармација  
Ф-III-27.б Хемија биоелемената  
Ф-III-27.в Хемија хетероциклуса  
Ф-III-27.г Колоидна хемија  
Ф-III-27.д Изоловање и синтеза секундарних метаболита  
Ф-III-27.ђ Фармацеутска биологија ћелије  
Ф-III-27.е Минералне супстанце - хемија и биолошки значај  
Ф-III-27.ж Систематика лековитих биљака  
28. Ф-III-28 Фармакологија  
29. Ф-III-29 Фармацеутска хемија органских једињења 2  
30. Ф-III-30 Фармацеутска технологија 1  
31. Ф-III-31 Статистика у фармацији  
32. Ф-III-32.а Информатика  
Ф-III-32.б Увод у научноистраживачки рад  
Ф-III-32.в Вештина комуникације  
Ф-III-32.г Генетика у фармацији  

 

4. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
33. Ф-IV-33 Аналитика лекова  
34. Ф-IV-34 Медицинска биохемија  
35. Ф-IV-35 Фитотерапија 1  
36. Ф-IV-36 Фармацеутска технологија 2  
37. Ф-IV-37 Фармакотерапија  
38. Ф-IV-38 Дијететика  
39. Ф-IV-39 Фармакокинетика  
40. Ф-IV-40 Козметологија  
41. Ф-IV-41.а Анализа фенолних једињења у природним производима  
Ф-IV-41.б Вода у фармацији  
Ф-IV-41.в Лековити природни производи  
Ф-IV-41.г Амбалажни материјали у фармацији  
Ф-IV-41.д Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима  
Ф-IV-41.ђ Хемоинформатика  
Ф-IV-41.е Штетни ефекти лекова  
Ф-IV-41.ж Самонега и самолечење  
Ф-IV-41.з Савремене инструменталне методе у фармацији  
Ф-IV-41.и Основи фармакогенетике и перонализоване терапије  

 

5. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
42. Ф-V-42 Токсикологија  
43. Ф-V-43 Биофармација  
44. Ф-V-44 Основи индустријске фармације  
45. Ф-V-45 Клиничка фармација  
46. Ф-V-46 Основи фармацеутске биотехнологије  
47./48. Ф-V-47/48.а Лекови и трудноћа  
Ф-V-47/48.б Увод у клиничку медицину  
Ф-V-47/48.в Фармакотерапија кардиоваскуларних болести  
Ф-V-47/48.г Основи фармацеутског менаџмента  
Ф-V-47/48.д Фармакоепидемиологија  
Ф-V-47/48.ђ Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на ћелијским моделима in vitro  
Ф-V-47/48.е Фитотерапија 2  
Ф-V-47/48.ж Маркетинг у фармацији  
Ф-V-47/48.з Спортска фармација  
Ф-V-47/48.и Интерпрофесионално образовање  
49. Ф-V-49 Фармацеутско законодавство и етика  
50. Ф-V-50 Фармацеутска пракса  
51. Ф-V-51 Стручна студентска  пракса  
52. Ф-V-52 Дипломски рад  

 

 

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2013: 

 Ред. бр.

Назив предмета

42.

Токсикологија

43.

Биофармација

44.

Основи индустријске фармације

45.

Клиничка фармација

46/47.а

Лекови и трудноћа

46/47.б

Штетни ефекти лекова

46/47.в

Увод у клиничку медицину

46/47.г

Фармакотерапија кардиоваскуларних болести

46/47.д

Основи фармацеутског менаџмента

46/47.ђ

Фармакоепидемиологија

46/47.е

Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на in vitro моделима

48.

Фармацеутско законодавство и етика

49.

Основи фармацеутске биотехнологије

50.

Фармацеутска пракса

51.

Стручна студентска пракса

52.

Диплoмски рaд

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42