combine_images_980.jpg

Оцењивање

Штампа

На овом месту се могу преузети Правилници о формирању коначне оцене за предмете на студијском програму:

 

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2018:

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. Ф-I-1 Увод у фармацију  
2. Ф-I-2 Математика  
3. Ф-I-3 Физика  
4. Ф-I-4 Биологија са хуманом генетиком  
5. Ф-I-5 Анатомија  
6. Ф-I-6 Општа и неорганска хемија  
7. Ф-I-7 Органска хемија 1  
8. Ф-I-8 Физичко васпитање*  
9. Ф-I-9 Енглески језик  
10. Ф-I-10 Хистологија и ембриологија  
11. Ф-I-11 Ботаника  
12. Ф-I-12 Физичка хемија  
13. Ф-I-13 Аналитичка хемија 1  

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава

 

2. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
14. Ф-II-14 Аналитичка хемија 2  
15. Ф-II-15 Органска хемија 2  
16. Ф-II-16 Инструменталне методе хемијске анализе  
17. Ф-II-17 Општа биохемија  
18. Ф-II-18 Физиологија  
19. Ф-II-19 Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења  
20. Ф-II-20 Микробиологија и основи имунологије  
21. Ф-II-21 Фармацеутска имунологија  
22. Ф-II-22 Броматологија  
23. Ф-II-23 Фармакогнозија 1  

 

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2013: 

 Ред. бр.

Назив предмета

14.

Аналитичка хемија 2

15.

Органска хемија 2

16.

Инструменталне методе хемијске анализе

17.

Општа биохемија

18.

Физиологија

19.

Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења

20.

Микробиологија и основи имунологије

21.

Фармацеутска имунологија

22.

Броматологија

23.

Фармакогнозија 1

24.

Фармацеутска хемија органских једињења 1

25.

Фамакогнозија 2

26.

Патофизиологија

27.a

Радиофармација

27.б

Хемија биоелемената

27.в

Хемија хетероциклуса

27.г

Колоидна хемија

27.д

Изоловање и синтеза секундарних метаболита

27.ђ

Фармацеутска биологија ћелије

28.

Фармакологија

29.

Фармацеутска хемија органских једињења 2

30.

Фармацеутска технологија 1

31.

Статистика у фармацији

32.а

Енглески језик у фармацији

32.б

Информатика

32.в

Увод у научноистраживачки рад

32.г

Вештина комуникације

32.д

Лековити природни производи

33.

Аналитика лекова

34.

Медицинска биохемија

35.

Фитотерапија

36.

Фармацеутска технологија 2

37.

Фармакотерапија

38

Дијететика

39.

Фармакокинетика

40.

Козметологија

41.а

Анализа фенолних једињења у природним производима

41.б

Вода у фармацији

41.в

Интеракција лековитог биља и животне средине

41.г

Амбалажни материјали у фармацији

41.д

Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима

42.

Токсикологија

43.

Биофармација

44.

Основи индустријске фармације

45.

Клиничка фармација

46/47.а

Лекови и трудноћа

46/47.б

Штетни ефекти лекова

46/47.в

Увод у клиничку медицину

46/47.г

Фармакотерапија кардиоваскуларних болести

46/47.д

Основи фармацеутског менаџмента

46/47.ђ

Фармакоепидемиологија

46/47.е

Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на in vitro моделима

48.

Фармацеутско законодавство и етика

49.

Основи фармацеутске биотехнологије

50.

Фармацеутска пракса

51.

Стручна студентска пракса

52.

Диплoмски рaд

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42