combine_images_980.jpg

Комисија за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада

Штампа

 

Комисија за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада бави се унапређењем услова за научноистраживачки рад на Медицинском факултету у Нишу, што обухвата подстицајне мере за шире и квалитетније укључивање наставника, сарадника и студента у научноистраживачки рад, уочавање проблема у научноистраживачком раду и предлагање мера за решавање проблема. Најважнији задаци Комисије за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада су:

  • формирање базе података о истраживачким капацитетима Факултета;
  • иницијатива и помоћ у изради нормативних аката и докумената који су важни за организацију научноистраживачког рада;
  • афирмисање научноистраживачког рада на Факултету;
  • правовремено информисање истраживачке јавности Факултета о могућностима за унапређење истраживачких резултата и потенцијала;
  • израда стратегије развоја научноистраживачког рада на Факултету;
  • предлагање мера за квалитетнију организацију истраживачког рада;
  • формирање међународне мреже за разна истраживачка поља,
  • подстицање развоја научног подмлатка Факултета;
  • подстицање укључивања студената у научноистраживачки рад на Факултету.

 


ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42