combine_images_980.jpg

Комисија за осигурање квалитета наставе

Кoмисиja зa осигурање квaлитeтa наставе oбeзбeђуje интeгрaлни систeм квaлитeтa нaстaвe и кoнтинуирaнo прaти и прoцeњуje свe aспeктe квaлитeтa нaстaвe. Праћење квалитета наставног процеса обавља се према одредбама Пословника о раду Комисије за осигурање квалитета наставе, којима се дефинишу активности и учесници осигурања квалитета наставе.

У циљу ефикаснијег деловања, у оквиру Кoмисиjе зa осигурање квaлитeтa наставе формирана је Радна група за контролу регуларности наставе и испита која врши контролу документације на катедрама - предметима, контролу регуларности извођења наставе, контролу адекватног информисања студената о свим питањима везаним за наставу и испите, преко огласних табли катедре-предмета и сајта Факултета.

 

Кoмисиja зa осигурање квaлитeтa наставе периодично спроводи и анализира резултате анкета студената, бивших студената и студената докторских академских студија, о вредновању квалитета студијског програма, наставе, наставника и сарадника. Такође, спроводи анкете послодаваца о вредновању квалитета студијског програма и компетенцијама дипломаца Медицинског факултета у Нишу.

 

Кoмисиja зa осигурање квaлитeтa наставе, заједно са катедрама, управом и студентима, предлаже мере за уклањање неправилности (уколико их има), у циљу унапређење квалитета наставе.

Све активности Кoмисиjе зa осигурање квaлитeтa наставе, као и резултати анкета, доступни су јавности и налазе се на сајту Факултета.

 


ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42