combine_images_980.jpg

Комисија за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студената

Штампа

 

 

Имплементација Европског система преноса бодова (ЕСПБ) обезбеђује оптимално радно ангажовања просечног студента (изражено бројем бодова), које је неопходно за савладавање свих наставних активности предвиђених наставним програмом једног предмета, свих предмета у семестру, свих предмета у академској години и свих предмета у наставном програму целокупних студија. Имплементација Европског система преноса бодова у студијске програме Факултета, омогућила је:

 • дефинисање обавезних и изборних предмета (модула), према систему у коме сваки предмет може имати различит број бодова а укупан број бодова свих предмета у једној академској години износи 60;
 • процену радног ангажовања студента, неопходног за сваку наставну активност предвиђену програмом предмета;
 • процену времена предвиђеног за савладавање наставног програма.

 

Процена времена предвиђеног за савладавање наставног програма врши се путем студентске анкете, односно, упитника који студенти попуњавају у току или после завршене наставе или завршног испита. Праћењем оптерећења студената могу се добити корисни подаци за модификовање програма и/или наставних активности на предмету. Дефинисањем ЕСПБ за сваки предмет постиже се следеће:

 • рационализација наставних програма и увођење нових изборних предмета;
 • увођење нових типова наставе, нових метода наставе и континуираног рада студената;
 • увођење механизама контроле квалитета наставних програма и метода наставног процеса;
 • оптимално и рационално ангажовање студената и ефикасније студирање;
 • учешће студената као партнера у образовном процесу;
 • већа мобилност студената, наставника и научних идеја.

 


 

Активности Комисије

Штампа


Извештај о резултатима вредновања курикулума, 2012. година >>>
 


Анализа резултата евалуације оптерећења студената I и II године Интегрисаних академских студија медицинe >>>Извештај о раду Комисије за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студенатa >>>Документи Комисије

Штампа


Правилник о признавању ЕСП бодова

Планови рада и Извештаји Комисије од 2009. године до данас: 

Опширније...

Чланови Комисије

Штампа

Одлуком Наставно-научног већа Медицинског факултета у Нишу, од 07.10.2021. године именују се чланови Комисије:

 • Проф. др Браца Кундалић, председник Комисије
 • Проф. др Миодраг Стојановић
 • Доц. др Марко Јовић
 • Доц. др Александра Игњатовић
 • Данијела Лазовић, дипл. правник, руководилац Службе за основну наставу
 • Лука Стевић, студент ИАС Медицина
 • Миљана Недељковић, студент ИАС Стоматологија

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42