combine_images_980.jpg

Комисија за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада (en)

Print

 

Комисија за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада бави се унапређењем услова за научноистраживачки рад на Медицинском факултету у Нишу, што обухвата подстицајне мере за шире и квалитетније укључивање наставника, сарадника и студента у научноистраживачки рад, уочавање проблема у научноистраживачком раду и предлагање мера за решавање проблема. Најважнији задаци Комисије за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада су:

 • формирање базе података о истраживачким капацитетима Факултета;
 • иницијатива и помоћ у изради нормативних аката и докумената који су важни за организацију научноистраживачког рада;
 • афирмисање научноистраживачког рада на Факултету;
 • правовремено информисање истраживачке јавности Факултета о могућностима за унапређење истраживачких резултата и потенцијала;
 • израда стратегије развоја научноистраживачког рада на Факултету;
 • предлагање мера за квалитетнију организацију истраживачког рада;
 • формирање међународне мреже за разна истраживачка поља,
 • подстицање развоја научног подмлатка Факултета;
 • подстицање укључивања студената у научноистраживачки рад на Факултету.

 


Активности Комисије (en)

Print

 

 • Резултати истраживања наставника и сарадника Медицинског факултета у Нишу >>>
 • Презентација о објављеним радовима за 2011. >>>
 • Предлог правилника за избор најбољих чланака и најуспешнијих аутора, 2011. >>>
 • Припрема докумeната за регулисање експеримената на лабораторијским животињама. >>>

Документи Комисије (en)

Print

 

 

 

 

 • План рада Комисије за  2016/17.годину >>>
 • Извештај Комисије за  2015/16.годину  >>>
 • План рада Комисије за  2015/16.годину >>>
 • Извештај Комисије за  2014/15.годину >>>
 • План рада Комисије за  2014/15.годину >>> 
 • Извештај Комисије за 2013/14.годину >>> 
 • План рада Комисије за 2013/14.годину >>> 
 • Извештај Комисије за 2011/12.годину >>>
 • План рада Комисије за 2012/13.годину >>>
 • Извештај Комисије за 2010/11.годину >>>
 • План рада Комисије за 2011/12.годину >>>
 • Извештај Комисије за 2009/10.годину >>>
 • План рада Комисије за 2010/11.годину >>>

 

Чланови Комисије (en)

Print

 

 Одлуком Наставно-научног већа Медицинског факултета у Нишу, од 31.10.2023. године именују се чланови Комисије:

 

 • Проф. др Душан Соколовић, председник Комисије
 • Проф. др Горан Бјелаковић
 • Проф. др Татјана Јевтовић Стоименов
 • Проф. др Ненад Стојиљковић
 • Проф. др Татјана Цветковић
 • Проф. др Предраг Јаношевић
 • Доц. др Сања Стојановић
 • Александра Радисављевић, руководилац Библиотеке
 • Алекса Бургић, студент ИАС стоматологије
 • Маша Јовић, студент ДАС фармације

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code