combine_images_980.jpg

Комисија за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада (en)

Print

 

Комисија за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада бави се унапређењем услова за научноистраживачки рад на Медицинском факултету у Нишу, што обухвата подстицајне мере за шире и квалитетније укључивање наставника, сарадника и студента у научноистраживачки рад, уочавање проблема у научноистраживачком раду и предлагање мера за решавање проблема. Најважнији задаци Комисије за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада су:

  • формирање базе података о истраживачким капацитетима Факултета;
  • иницијатива и помоћ у изради нормативних аката и докумената који су важни за организацију научноистраживачког рада;
  • афирмисање научноистраживачког рада на Факултету;
  • правовремено информисање истраживачке јавности Факултета о могућностима за унапређење истраживачких резултата и потенцијала;
  • израда стратегије развоја научноистраживачког рада на Факултету;
  • предлагање мера за квалитетнију организацију истраживачког рада;
  • формирање међународне мреже за разна истраживачка поља,
  • подстицање развоја научног подмлатка Факултета;
  • подстицање укључивања студената у научноистраживачки рад на Факултету.

 


INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code