combine_images_980.jpg

Испитна питања

Штампа

1. година

 

Р.бр. Предмет  
 
1. Молекуларна и хумана генетика  
2. Медицинска статистика и информатика  
3. Анатомија; Колоквијум 1
 
4. Хистологија и ембриологија  
5. Физичко васпитање*  
6. Mедицина и друштво  
7. Увод у клиничку праксу  
8.а Енглески језик  
8.б Хемија у медицини 1  

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава

 

2. година

 

Р.бр. Предмет  
 
9.а Биологија ћелије  
9.б Физика медицинске дијагностике  
9.в Принципи и етика научноистраживачког рада  
9.г Хемија у медицини 2  
9.д Самонега и самолечење  
10. Физиологија  
11. Енглески језик у медицини  
12. Биохемија  
13. Микробиологија  
14. Основи имунологије  
15. Прва помоћ  

 

3. година

 

Р.бр. Предмет  
 
16. Патологија  
17. Патофизиологија  
18. Фармакологија са токсикологијом  
19. Интерна пропедевтика  
20.а Вештина комуникације  
20.б Медицинска генетика  
20.в Неуронаукa  
20.г Хомеостаза вода и електролита  
20.д Фармацеутско технолошки облици лековитих препарата  
20.ђ Одабрана поглавља медицинске физике  
20.е Анатомска основа честих стања у клиничкој пракси  
21. Стручна пракса 1  

 

4. година

 

Р.бр. Предмет  
 
22. Инфективне болести  
23. Епидемиологија  
24. Радиологија  
25. Клиничка биохемија  
26. Интерна медицина  
27.а Патофизиологија спорта  
27.б Основи хистолошких техника у биомедицини  
27.в Интерпрофесионално образовање  
27.г Биљни лекови  
28.а Клиничка анатомија  
28.б Клиничка патофизиологија  
28.в Клиничка имунологија  
28.г Штетни ефекти лекова  
28.д Менаџмент у здравcтву  
28.ђ Дермокозметички препарати  
29. Психијатрија са медицинском психологијом  
30. Дерматовенерологија  
31. Нуклеарна медицина  
32. Клиничка микробиологија  
33. Стручна пракса 2  

 

5. година

 

Р.бр. Предмет  
 
34. Неурологија  
35. Клиничка фармакологија  
36. Социјална медицина  
37. Хигијена са медицинском екологијом  
38. Педијатрија  
39. Гинекологија са акушерством  
40. Хирургија 1  
41. Медицина рада  
42. Физикална медицина и рехабилитација  
43. Анестезиологија са реаниматологијом  
44 Дијететика  
44 Клиничка ембриологија  
44 Клиничка патологија  
44 Лекови и трудноћа  
44 Неонатологија  
44 Геријатрија  
44 Тропске инфективне болести  
44 Палијативна медицина  
44 Физиологија напора  
44 Терапија бола  
44 Преглед умрлих лица и утврђивање узрока смрти  
44 Практична урологија  
45. Стручна пракса 3  

 

6. година

 

Р.бр. Предмет  
 
46. Офталмологија  
47. Хирургија 2  
48. Оториноларингологија  
49. Максилофацијална хирургија  
50. Клиничка онкологија  
51. Ургентна медицина  
52. Породична медицина  
53. Судска медицина  
54. Клиничка практична настава  
55. Дипломски рад  

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42