combine_images_980.jpg

План наставе 2018.

Штампа

 

1. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
1. M-I-1 Молекуларна и хумана генетика I ТМ О 45 30 0 7
2. M-I-2 Медицинска статистика и информатика I ТМ О 30 30 0 5
3. M-I-3 Анатомија I, II НС О 135 135 0 24
4. M-I-4 Хистологија и ембриологија I, II НС О 90 90 0 14
5. M-I-5 Физичко васпитање* I, II, III, IV   Ф 0 0 120* 0
6. M-I-6 Mедицина и друштво II АО О 30 0 0 3
7. M-I-7 Увод у клиничку праксу II ТМ О 15 15 0 3
8. M-I-8 Изборни предмет II АО И 30 0 0 4
Укупно часова активне наставе на години 375 300    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 675 60

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру

 

2. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
9. M-II-9 Изборни предмет III АО И 15 15 0 4
10. M-II-10 Физиологија III, IV НС О 135 120 0 20
11. M-II-11 Енглески језик у медицини III, IV АО О 60 0 0 3
12. M-II-12 Биохемија III, IV НС О 105 90 0 15
13. M-II-13 Микробиологија III, IV НС О 60 60 0 10
14. M-II-14 Основи имунологије IV НС О 30 30 0 4
15. M-II-15 Прва помоћ IV ТМ О 30 30 0 4
Укупно часова активне наставе на години 435 345    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 780 60

 

3. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
16. M-III-16 Патологија V, VI НС О 120 120 0 17
17. M-III-17 Патофизиологија V, VI НС О 75 90 0 12
18. M-III-18 Фармакологија са токсикологијом V, VI НС О 75 60 0 11
19. M-III-19 Интерна пропедевтика V, VI СА О 60 90 0 13
20. M-III-20 Изборни предмет VI НС И 30 15 0 4
21. M-III-21 Стручна пракса 1   СА О 0 0 95 3
Укупно часова активне наставе на години 360 375    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 830 60

 

4. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
22. M-IV-22 Инфективне болести VII СА О 45 60 0 7
23. M-IV-23 Епидемиологија VII НС О 30 30 0 4
24. M-IV-24 Радиологија VII НС О 30 30 0 4
25. M-IV-25 Клиничка биохемија VII НС О 30 15 0 1
26. M-IV-26 Интерна медицина VII, VIII СА О 120 150 0 18
27. M-IV-27 Изборни предмет VII НС И 30 30 0 4
28. M-IV-28 Изборни предмет VIII НС И 30 30 0 4
29. M-IV-29 Психијатрија са медицинском психологијом VIII СА О 45 60 0 7
30. M-IV-30 Дерматовенерологија VIII СА О 30 45 0 5
31. M-IV-31 Нуклеарна медицина VIII НС О 15 15 0 2
32. M-IV-32 Клиничка микробиологија VIII НС О 30 15 0 1
33. M-IV-33 Стручна пракса 2   СА О 0 0 95 3
Укупно часова активне наставе на години 435 480    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1010 60

 

5. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
34. M-V-34 Неурологија IX СА O 30 60 0 7
35. M-V-35 Клиничка фармакологија IX НС О 30 30 0 2
36. M-V-36 Социјална медицина IX ТМ O 15 30 0 2
37. M-V-37 Хигијена са медицинском екологијом IX НС O 30 30 0 3
38. M-V-38 Педијатрија IX, X СА O 60 120 0 9
39. M-V-39 Гинекологија са акушерством IX, X СА O 60 120 0 9
40. M-V-40 Хирургија 1 IX, X СА O 90 150 0 14
41. M-V-41 Медицина рада X СА O 15 15 0 2
42. M-V-42 Физикална медицина и рехабилитација X СА O 30 30 0 2
43. M-V-43 Анестезиологија са реаниматологијом X СА O 15 30 0 2
44. M-V-44 Изборни предмет X СА И 15 30 0 3
45. M-VI-45 Стручна пракса 3   СА O 0 0 240 5
Укупно часова активне наставе на години 390 645    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1275 60

 

6. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
46. M-VI-46 Офталмологија XI СА O 45 30 0 5
47. M-VI-47 Хирургија 2 XI СА O 45 75 0 9
48. M-VI-48 Оториноларингологија XI СА O 30 30 0 4
49. M-VI-49 Максилофацијална хирургија XI СА O 15 15 0 2
50. M-VI-50 Клиничка онкологија XI СА O 15 30 0 2
51. M-VI-51 Ургентна медицина XI СА O 30 30 0 4
52. M-VI-52 Породична медицина XI СА O 15 30 0 2
53. M-VI-53 Судска медицина XI СА O 45 30 0 5
54. M-VI-54 Клиничка практична настава XII СА O 0 90 360 15
55. M-VI-55 Дипломски рад XII СА И 0 0 150 12
Укупно часова активне наставе на години 240 360    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 1110 60

 

УКУПНО

 

УКУПНО Часова ЕСПБ
Укупно часова активне наставе на студијском програму 4740 360
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму 5680

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. M-I-8.а Енглески језик II 4
2. M-I- 8.б Хемија у медицини 1 II
3. M-II-9.а Биологија ћелије III 4
4. M-II-9.б Физика медицинске дијагностике III
5. M-II-9.в Принципи и етика научноистраживачког рада III
6. М-II-9.г Хемија у медицини 2 III
7. М-II-9.д Самонега и самолечење III
8. M-III-20.а Вештина комуникације VI 4
9. M-III-20.б Медицинска генетика VI
10. M-III-20.в Неуронаукa VI
11. M-III-20.г Хомеостаза вода и електролита VI
12. M-III-20.д Фармацеутско технолошкиоблици лековитих препарата  VI
13. M-III-20.ђ Одабрана поглавља медицинске физике VI
14. M-III-20.е Анатомска основа честих стања у клиничкој пракси VI
15. M-IV-27.а Патофизиологија спорта VII 4
16. M-IV-27.б Основи хистолошких техника у биомедицини VII
17. M-IV-27.в Интерпрофесионално образовање VII
18. M-IV-27.г Биљни лекови VII
19. M-IV-28.а Клиничка анатомија VIII 4
20. M-IV-28.б Клиничка патофизиологија VIII
21. M-IV-28.в Клиничка имунологија VIII
22. M-IV-28.г Штетни ефекти лекова VIII
23. M-IV-28.д Менаџмент у здравcтву VIII
24. M-IV-28.ђ Дермокозметички препарати VIII
25. M-V-44.а Дијететика X 3
26. M-V-44.б Клиничка ембриологија X
27. M-V-44.в Клиничка патологија X
28. M-V-44.г Лекови и трудноћа X
29. M-V-44.д Неонатологија X
30. M-V-44.ђ Геријатрија X
31. M-V-44.е Тропске инфективне болести X
32. М-V-44.ж Палијативна медицина X
33. М-V-44.з Физиологија напора
X
34. М-V-44.и Терапија бола X
35. М-V-44.ј Преглед умрлих лица и утврђивање узрока смрти X
36. М-V-44.к Практична урологија X
37. M-V-55 Дипломски рад XII 12
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета 35

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42