combine_images_980.jpg

Оцењивање

Штампа

 

ПРАВИЛНИЦИ О ФОРМИРАЊУ КОНАЧНЕ ОЦЕНЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ


1. година

 

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава

 

2. година

 

 

3. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
16. M-III-16 Патологија  
17. M-III-17 Патофизиологија  
18. M-III-18 Фармакологија са токсикологијом  
19. M-III-19 Интерна пропедевтика  
20. M-III-20.а Вештина комуникације  
M-III-20.б Медицинска генетика  
M-III-20.в Неуронаукa  
M-III-20.г Хомеостаза вода и електролита  
M-III-20.д Фармацеутско технолошки облици лековитих препарата  
M-III-20.ђ Одабрана поглавља медицинске физике  
M-III-20.е Анатомска основа честих стања у клиничкој пракси  
21. M-III-21 Стручна пракса 1  

 

4. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
22. M-IV-22 Инфективне болести  
23. M-IV-23 Епидемиологија  
24. M-IV-24 Радиологија  
25. M-IV-25 Клиничка биохемија  
26. M-IV-26 Интерна медицина  
27. M-IV-27.а Патофизиологија спорта  
M-IV-27.б Основи хистолошких техника у биомедицини  
M-IV-27.в Интерпрофесионално образовање  
M-IV-27.г Биљни лекови  
28. M-IV-28.а Клиничка анатомија  
M-IV-28.б Клиничка патофизиологија  
M-IV-28.в Клиничка имунологија  
M-IV-28.г Штетни ефекти лекова  
M-IV-28.д Менаџмент у здравcтву  
M-IV-28.ђ Дермокозметички препарати  
29. M-IV-29 Психијатрија са медицинском психологијом  
30. M-IV-30 Дерматовенерологија  
31. M-IV-31 Нуклеарна медицина  
32. M-IV-32 Клиничка микробиологија  
33. M-IV-33 Стручна пракса 2  

 

5. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
34. M-V-34 Неурологија  
35. M-V-35 Клиничка фармакологија  
36. M-V-36 Социјална медицина  
37. M-V-37 Хигијена са медицинском екологијом  
38. M-V-38 Педијатрија  
39. M-V-39 Гинекологија са акушерством  
40. M-V-40 Хирургија 1  
41. M-V-41 Медицина рада  
42. M-V-42 Физикална медицина и рехабилитација  
43. M-V-43 Анестезиологија са реаниматологијом  
44. M-V-44 Дијететика  
M-V-44 Клиничка ембриологија  
M-V-44 Клиничка патологија  
M-V-44 Лекови и трудноћа  
M-V-44 Неонатологија  
M-V-44 Геријатрија  
M-V-44 Тропске инфективне болести  
М-V-44 Палијативна медицина  
М-V-44 Физиологија напора  
М-V-44 Терапија бола  
М-V-44 Преглед умрлих лица и утврђивање узрока смрти  
М-V-44 Практична урологија  
45. M-VI-45 Стручна пракса 3  

 

6. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
46. M-VI-46 Офталмологија  
47. M-VI-47 Хирургија 2  
48. M-VI-48 Оториноларингологија  
49. M-VI-49 Максилофацијална хирургија  
50. M-VI-50 Клиничка онкологија  
51. M-VI-51 Ургентна медицина  
52. M-VI-52 Породична медицина  
53. M-VI-53 Судска медицина  
54. M-VI-54 Клиничка практична настава  
55. M-VI-55 Дипломски рад  

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42