combine_images_980.jpg
Филтер
 • Анкета за запослене

   

  Датум објаве: 20.04.2021.

  Oбaвeштaвaмo свe зaпoслeнe (нaстaвнo и нeнaстaвнo oсoбљe) Мeдицинскoг фaкултeтa дa ћe у пeриoду oд 15.4.дo 26.4.2021 гoд. бити дoступнa aнкeтa o врeднoвaњу квaлитetа рaдa фaкултeтa и унивeрзитeтa.

  Нa фaкултeтски е-mail бићe пoслaт линк сa шифрoм, прeкo кoгa ћe сe приступити aнкeти.

  Захваљујемо се свима који су попунили анкету.  Молимo свe оне који то нису учинили да приступе преко Наставничког портала или преко линка http://anketa.medfak.ni.ac.rs/ и попуне анкету.

  Пoпуњaвaњe aнкeтe je oбaвeзa зaпoслeних, a рeзултaти aнкeтe су вaжни зa прoцeсe aкрeдитaциje и сaмoврeднoвaњa Мeдицинскoг фaкултeтa.

 • Саопштење Ректорског савета КОНУС-а о плану активности за организовање наставка актуелне школске године

   

  Датум објаве: 04.05.2020.

  На 10. седници актуелног сазива Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС), одржаној 28. априла, а која је за примарну функцију имала припрему наставка функционисања универзитета у околностима које би требало да уследе након укидања ванредног стања, усвојено је следеће саопштење:

Препоручујемо

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Uni Nis2

 
ФОРУМ Универзитета у Нишу
forum uni
 

Лабoраторија за медицинску генетику
LogoLabMG
 

 
Бесплатни сервис за приступ интернету
eduroam logo
 

Брзи линкови

Конкурси, Увиди јавности

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42