combine_images_980.jpg

Саопштење Ректорског савета КОНУС-а о плану активности за организовање наставка актуелне школске године

Штампа

 

Датум објаве: 04.05.2020.

На 10. седници актуелног сазива Ректорског савета Конференције универзитета Србије (КОНУС), одржаној 28. априла, а која је за примарну функцију имала припрему наставка функционисања универзитета у околностима које би требало да уследе након укидања ванредног стања, усвојено је следеће саопштење:

 

Због великог интересовања студената, наставника, сарадника и истраживача, као и јавности у целини, саопштавамо да је, уз неизоставну сталну бригу за очување здравља студената, наставног и ненаставног особља, најважнији приоритет КОНУС-а у овом тренутку успешно окончање летњег семестра школске године 2019/2020. Из овог разлога, потребно је да буду осмишљени најбољи начини за накнадно организовање практичне наставе и адекватне провере знања.

 

У врло кратком року од проглашења пандемије и увођења ванредног стања, сви универзитети у саставу КОНУС прешли су на рад на даљину. Током читавог трајања ванредног стања, универзитети су имали активну комуникацију са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Националним телом за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије, али и са студентима и студентским представницима, што је омогућило рад високошколских и научно-истраживачких установа на даљину у специфичним околностима изазваних ширењем COVID-19. Рад на даљину подразумевао је организовање електронског извођења наставе, при чему завршни испити и даље морају да буду организовани у седишту односне установе. Испуњеност планираног обима наставе веома је висока, при чему су студенти показали висок ентузијазам у праћењу наставе и добро су је прихватили. Рад на даљину захтевао је и веће ангажовање наставника него у уобичајеним околностима, па је ово је интензиван период и за њих.

 

Универзитети чланови КОНУС настојаће да у примереном року, у сарадњи са Министарством, створе све потребне предуслове да се студенти врате у учионице. Први услов на том плану подразумева могућност физичког доласка студената који бораве на територији Републике Србије у објекте факултета и универзитета, што би требало да буде омогућено поновним увођењем међуградског и градског саобраћаја. Универзитети ће дати пуну подршку студенским центрима у сврху припреме студентских домова за повратак студената. Министарство је најавило подршку обезбеђивању свих студентских домова, укључујући адекватну дезинфекцију и спровођење правила о одржавању хигијене у њима.

 

Наредну фазу представља отварање факултетских учионица и лабораторија. Очекује се да у најкраћем року буде обављена дезинфекција зграда свих факултета. Све управе факултета обавиће одговарајућу обуку за техничко особље, задужено за старање о хигијени у објектима. За студенте и запослене биће обезбеђена одговарајућа заштитна средства у факултетским и универзитетским зградама.

 

Пошто поједини факултети имају априлски испитни рок, који, наравно, није могао да буде одржан, накнадно одржавање тог рока први је задатак. Други је, за оне факултете који имају експерименталне, лабораторијске и практичне вежбе, организовање интензивних термина за њихово одржавање. Уз то, неопходно је да факултети обезбеде прописану физичку дистанцу у просторијама у којима се изводе испити или практична настава и консултације.

 

Ако би обавезе ученика средњих школа биле окончане благовремено, према плановима Министарства, сатница за организовање пријемних испита за упис на факултете не би требало да буде битније нарушена. Кад је реч о завршним радовима на основним студијама и мастер радовима, требало би да буде испољено разумевање за продужетак потребних рокова, како би било омогућено довољно времена за њихову израду и одбрану, уз упис наредног нивоа студија.

 

Коначно, пошто се један број факултета и универзитета налази у обавези да преда документацију за акредитацију у периоду врло брзо након окончања ванредног стања, КОНУС ће, уз пуну подршку Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије, упутити захтев Министарству ради продужења рокова за подношење захтева за акредитацију.

 

Универзитети чланови КОНУС предузеће све потребне мере да студентима, наставницима, истраживачима и сарадницима буде и након укидања ванредног стања омогућен несметан даљи академски и професионални развој и остваривање свих њихових циљева и интереса као чланова многобројне и солидарне академске заједнице у Републици Србији. Овај висок приоритет чланови КОНУС спроводиће уз поштовање свих прописаних мера за заштиту јавног здравља и у сталној координацији са надлежним органима јавних власти.

 

Поред 14 (од укупно 18) чланова Ректорског савета и Стручне службе КОНУС, седници су присуствовали и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42