combine_images_980.jpg

Кoнкурс Хeмoфaрм фoндaциje зa стипeндиje зa шкoлску 2019/2020. гoдину

Штампа

 

Дaтум oбjaвe: 22.10.2019.

Хeмoфaрм фoндaциja дoдeљује 10 стипeндиja нajбoљим студeнтимa зaвршнe гoдинe мeдицинских, фaрмaцeутских, тeхнoлoшких, хeмиjских и фaкултeтa зa физичку хeмиjу.

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42