combine_images_980.jpg

Одржани програми у 2012. години


У 2012. години одржано је 38 семинара континуиране медицинске едукације на којима је био 471 предавач и 2983 учесника.

 

1.

Назив едукативног семинара:

Oсновни принципи правилне исхране

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Маја Николић

23.02.2012.године

3

15

 

2.

Назив едукативног семинара:

Методологија писања и коришћење информатичких вештина за успешно публиковање и презентовање научног и стручног рада

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Борис Ђинђић

25.02.2012.године

3

51

 

3.

Назив едукативног семинара:

Eлектрокардиограм – прва допунска метода у дијагнози кардиоваскуларних обољења

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Стеван Илић

03.03.2012.године

4

53

 

4.

Назив едукативног семинара:

Бета блокатори у терапији кардиоваскуларних болести

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милан Павловић

04.03.2012.године

3

55

 

5.

Назив едукативног семинара:

Ехосонографија абдомена и карлице

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Петар Бошњаковић

05-30.03.2012.године

13

10

 

6.

Назив едукативног семинара:

Улога лекара у препознавању и третману злостављања на радном месту

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

09.03.2012.године

5

120

 

7.

Назив едукативног семинара:

Улога медицинских сестара, техничара и здравствених сарадника у препознавању и третману злостављања на радном месту

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

10.03.2012.године

5

53

 

8.

Назив едукативног семинара:

Бета блокатори у кардиоваскуларном континууму

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Светлана Апостоловић

10.03.2012.године

4

57

 

9.

Назив едукативног семинара:

Бета блокатори у терапији кардиоваскуларних болести

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милан Павловић

11.03.2012.године

3

70

 

10.

Назив едукативног семинара:

Реперфузиона терапија акутног инфаркта миокарда са ст елевацијом

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милан Павловић

15.03.2012.године

3

61

 

11.

Назив едукативног семинара:

Велики кашаљ, да ли је то савремени проблем

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Бранислав Тиодоровић

22.03.2012.године

3

188

 

12.

Назив едукативног семинара:

Специфичности здравствене неге пацијената са удруженим болестима срца и бубрега

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

23.03.2012.године

5

49

 

13.

Назив едукативног семинара:

Дијагностика и лечење тешких краниоцеребралних повреда

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Иван Стефановић

23.03.2012.године

16

134

 

14.

Назив едукативног семинара:

Eлектрокардиограм – прва допунска метода у дијагнози кардиоваскуларних обољења

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Стеван Илић

24.03.2012.године

4

27

 

15.

Назив едукативног семинара:

Гинеколошка цитодијагностика

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Зоран Поп Трајковић

02.04.-01.07.2012.године

2

8

 

16.

Назив едукативног семинара:

Коришћење медицинске информатике у процесу писања, публиковања и презентовања научног и стручног рада

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Борис Ђинђић

07.04.2012.године

3

72

 

17.

Назив едукативног семинара:

Четврти пролећни међународни научни симпозијум из анестезије и интензивне терапије

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Радмило Јанковић

20-22.04.2012.године

53

254

 

18.

Назив едукативног семинара:

Резистентна артеријска хипертензија – нови аспекти дијагностике и третмана

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

24.04.2012.године

6

33

 

19.

Назив едукативног семинара:

Оксидативни стрес и канцерогенеза: дијагностичке и терапијске могућности

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Душица Павловић

26.04.2012.године

8

110

 

20.

Назив едукативног семинара:

Анатомско хируршки аспекти фиксације прелома потколенице и доњег окрајка фемура

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милорад Митковић, Доц. др Слађана Угреновић

27.04.2012.године

12

17

 

21.

Назив едукативног семинара:

Астма у дечјем узрасту: корак по корак до дијагнозе и лечења

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Асист. др Снежана Живановић

27.04.2012.године

1

31

 

22.

Назив едукативног семинара:

Бета блокатори у терапији кардиоваскуларних болести

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милан Павловић

16.05.2012.године

3

57

 

23.

Назив едукативног семинара:

Астма у дечјем узрасту: корак по корак до дијагнозе и лечења

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Асист. др Снежана Живановић

18.05.2012.године

1

106

 

24.

Назив едукативног семинара:

Дијагностика и терапија акутних кардиоваскуларних болести

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милан Павловић

31.05.2012.године

22

185

 

25.

Назив едукативног семинара:

Шести симпозијум „Промоција заштите од сунца као допринос јавном здрављу“

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Ивана Арсић

02.06.2012.године

12

99

 

26.

Назив едукативног семинара:

Oсновни принципи правилне исхране

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Маја Николић

14.06.2012.године

3

4

 

27.

Назив едукативног семинара:

Резистентна артеријска хипертензија – нови аспекти дијагностике и третмана

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

01.09.2012.године

6

26

 

28.

Назив едукативног семинара:

Трећи конгрес српског анатомског друштва Србије

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Раде Чукурановић

6-8.09.2012.године

85

57

 

29.

Назив едукативног семинара:

Превентивни дани

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Душица Стојановић

25-28.09.2012.године

133

149

 

30.

Назив едукативног семинара:

Језик у медицини

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Бранислав Тиодоровић

27.09.2012.године

12

451

 

31.

Назив едукативног семинара:

Савремени аспекти превенције, дијагностике и третмана болесника са удруженим болестима срца и бубрега

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

19.10.2012.године

5

54 (+38)

 

32.

Назив едукативног семинара:

Рационална терапија канцерског бола

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Борис Ђинђић

19.10.2012.године

3

86

 

33.

Назив едукативног семинара:

Патологија костију и зглобова

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Драган Михаиловић

26.10.2012.године

3

24

 

34.

Назив едукативног семинара:

Исхрана као важан фактор у превенцији болести

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Маја Николић

6.11.2012.године

3

54

 

35.

Назив едукативног семинара:

Основни концепти аналитичке психологије К.Г.Јунга у психијатријској и психотерапијској пракси

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Снежана Манојловић

7.11.2012.године

5

25

 

36.

Назив едукативног семинара:

Артеријска хипертензија – оцењивање и вештачење радне и возачке способности

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

9.11.2012.године

3

54

 

37.

Назив едукативног семинара:

Принципи рада на експерименталним животињама у биомедицинским истраживањима

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Стево Најман

10.11.2012.године

11

52

 

38.

Назив едукативног семинара:

Основни принципи правилне исхране

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Маја Николић

14.11.2012.године

3

6

 

 

39.

Назив едукативног семинара:

Регенеративна медицина – примена ИТ и биотехнологија

 

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Стево Најман

15.12.2012.године

10

55

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42