combine_images_980.jpg

Курс хируршког лечења прелома екстремитета и карлице

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj 153-02-00118/2023-01 од 13.03.2023. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 31.3-1.4.2023.године,

31.03.2023.г.-.Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања, пленум сала хотела Радон

01.04.2023.г.- Медицински факултет у Нишу, сала С2, други спрат Анекса факултета

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Милан Митковић

ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Саша Миленковић, Доц. др Милан Митковић, Доц. др Драгољуб Живановић, Доц. др Предраг Стојиљковић, Др Милош Станојловић

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари

СAЖEТAК ПРOГРAМA: Програм „Курса хируршког лечења прелома екстремитета и карлице“ садржи теоријски и практичан део. Теоријски део укључује предавања из области трауматологије кости екстремитета и карлице. У овом делу ће бити представлјен значај биомеханичког приступа у лечењу наведених прелома, како кроз резултате биомеханичких истраживања предавача, тако и кроз осврт на резултате из литературе. Поред тога, биће приказани и савремени трендови у лечењу ових прелома. Кроз приказе случајева ће бити представљене одређене специфичне ситуације на које ортопедски хирурзи могу наићи у лечењу прелома екстремитета и карлице, уз предлог мера за далје поступање. Теоријски део уклјучује и време предвиђено за дискусију, како о подацима изнетим у предавањима, тако и о релевантним питањима која су повезана са стручном праксом полазника курса. Практичан део курса предвиђа вежбе поставлјања спољних и унутрашњих фиксатора код прелома бутне кости, потколенице, подлактице, шаке и карлице. Сврха ових вежби је упућивање полазника курса на адекватно позиционирање наведених имплантата при фиксацији прелома скелета и увежбавање редоследа поступака у тим интервенцијама, при чему се пролази кроз улоге оператора и асистента. Ове практичне вежбе омогућују пун тродимензионални увид у положај имплантата у односу на кост, као и стицање спретности у коришћењу пратећег инструментаријума. Предвиђене практичне вежбе омогућују и да полазници курса сами увиде неке проблеме на које могу наићи приликом вршења фиксације одређених прелома, те да до решења дођу како уз личну интервенцију, тако и уз помоћ извођача наставе и других учесника курса. Пре сваке вежбе ће бити приказан видео снимак поступног извођења фиксације одређеног прелома на моделу кости, на исти начин на који се очекује и при извођењу вежбе курса, уз пратећа вербална објашњења. Током извођења вежбе ће овај видео запис бити понавлјан, тако да ће сваки полазних моћи брзо да се подсети правилног редоследа мануелних поступака. Извођачи наставе курса ће током вежби бити доступни за сугестије, показивања и одговоре на питања полазницима курса. Крајњи ефекат ове едукације се огледа у унапређењу знања о лечењу прелома кости екстремитета и карлице и у усавршавању технике њихове сполјне и унутрашње фиксације.

КOТИЗAЦИJA:3000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 197/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE:  Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр. лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

Тел: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА  1pdf

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42