combine_images_980.jpg

Здравствене специјализације

 


У оквиру своје образовне делатности Медицински факултет остварује студијске програме за специјалистичко и уже специјалистичко образовање здравствених радника и здравствених сарадника у складу са Законом о здравственој заштити.

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

 

На Медицинском факултету се сходно посебном Закону организују специјализације, по програмима којима је утврђен обим, садржај и план спровођења теоријске и практичне наставе и план практичног стручног рада, као и знања и вештина које стичу. Упис на специјализације се обавља по конкурсу.

 

studije2СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОРГАНИЗУЈУ

на Медицинском факултету у Нишу


 

УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

 

На студије за стицање стручног назива специјалисте уже специјализације може да се упише лице које је завршило Медицински факултет и стекло одговарајућу специјализацију, познаје један светски језик и има решење Министарства здравља.

Организовање и поступак здравствених специјализација и ужих здравствених специјализација регулишу се посебним Правилником који доноси Наставно-научно веће.

 

studije2 УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОРГАНИЗУЈУ

на Медицинском факултету у Нишу


 
 
 
ПРАВИЛНИЦИ  
   
Правилник о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Нишу, април 2021.
1pdf
Одлука о изменама и допунама Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету Универзитета у Нишу, новембар 2021.
1pdf
Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника („Сл гласник РС бр. 10/13, 91/13)
1pdf 
Правилник о изменама и допунама правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, („Сл гласник РС бр 109/14, од 11.10.2014. године)
1pdf 

Правилник о изменама и допунама правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, („Сл гласник РС бр 53/18, од 11.07.2018. године)


1pdf 

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014 и 53/2018

1pdf
   
ШКОЛАРИНА  
   
Одлука о висини школарине за специјалистичке и уже специјалистичке студије у струци за школску 2020/2021. годину 1pdf
   
УПУТСТВО И ОБРАСЦИ ЗА МЕНТОРСТВО  
   
  • За запослене у Клиничком центру у Нишу, Институту „Нишка бања“ у Нишу, Клиници за стоматологију у Нишу, Институту за јавно здравље у Ниш
1word
  • За запослене у осталим наставним базама Медицинског факултета
1word
   
НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА
 
   

Информација о процедури поступка нострификације специјалистичких диплома и диплома ужих специјализација стечених у иностранству која се обавља ради запошљавања у Републици Србији са Одлуком Наставно-научног већа од 30.11.2021.године.

1pdf
  • Молба за призавање специјалистичке дипломе стечене у иностранству
1word
  • Молба за призавање дипломе УЖЕ специјализације стечене у иностранству
1word
  • Сагласност за проверу података, односно приложених диплома, ради спровођења поступка признавања дипломе
1word
   

Испитна питања за здравствене специјализације

 

  ОБЛАСТ -  МЕДИЦИНА

Интерна медицина 

Интернистичка онкологија

Инфектологија

Педијатрија

Неурологија

Психијатрија

Гинекологија и акушерство

Општа хирургија

Абдоминална хирургија
Васкуларна хирургија
Ортопедска хирургија и трауматологија

Дечја хирургија

Неурохирургија

Пластична, реконструктивна и естетска хирургија
Максилофацијална хирургија
Урологија
Ургентна медицина

Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија

Оториноларингологија

Офталмологија
Дерматовенерологија
Физикална медицина и рехабилитација
Општа медицина
Медицина рада
Радиологија
Нуклеарна медицина

Патологија

Судска медицина

Медицинска микробиологија

Клиничка биохемија

Клиничка фармакологија

Лабораторијска медицина

Имунологија

Хигијена

Епидемиологија

Социјална медицина

Спортска медицина

Медицинска статистика и информатика

 

 ОБЛАСТ - СТОМАТОЛОГИЈА

 

 Превентивна и дечја стоматологија

 Болести зуба и ендодонција

 Стоматолошка протетика

 Пародонтологија и орална медицина

 Ортопедија вилица

 Орална хирургија

 Максилофацијална хирургија

 Медицинска статистика и информатика

 
ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ
 

 Медицинска психологија

 
 
ЗА ДИПЛОМИРАНЕ ФАРМАЦЕУТЕ; МАГИСТРЕ ФАРМАЦИЈЕ; ДИПЛОМИРАНЕ ФАРМАЦЕУТЕ-МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЧАРЕ; МАГИСТРЕ ФАРМАЦИЈЕ-МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЧАРЕ
 
Фармакотерапија
Медицинска статистика и информатика
 
 
УЖЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
 
Ендокринологија
Гастроентерохепатологија
Хематологија
Кардиологија
Нефрологија
Пулмологија
Реуматологија
Васкуларна хирургија
Хирургија дигестивног система
Медицинска информатика
Онкологија
Трауматологија
Клиничка неурофизиологија са епилептологијом
Алергологија
Ургентна хирургија
Аудиологија
 
 

Врсте здравстевених специјализација

 

ОБЛАСТ - МЕДИЦИНА

 

Интерна медицина

Интернистичка онкологија

Инфектологија

Педијатрија

Неурологија

Психијатрија

Дечја и адолесцентна психијатрија

Гинекологија и акушерство

Општа хирургија

Абдоминална хирургија

Васкуларна хирургија

Ортопедска хирургија и трауматологија

Дечја хирургија

Неурохирургија

Пластична, реконструктивна и естетска хирургија

Максилофацијална хирургија

Урологија

Ургентна медицина

Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија

Оториноларингологија

Офталмологија

Дерматовенерологија

Физикална медицина и рехабилитација

Општа медицина

Медицина рада

Радиологија

Нуклеарна медицина

Патологија

Судска медицина

Медицинска микробиологија

Клиничка биохемија

Клиничка фармакологија

Лабораторијска медицина

Имунологија

Хигијена

Епидемиологија

Социјална медицина

Спортска медицина

Meдицинскa стaтистикa и инфoрмaтикa

ОБЛАСТ - СТОМАТОЛОГИЈА

 

 Превентивна и дечја стоматологија

 Болести зуба и ендодонција

Стоматолошка протетика

Пародонтологија и орална медицина

Ортопедија вилица

Орална хирургија

Максилофацијална хирургија

Meдицинскa стaтистикa и инфoрмaтикa

 

ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ

 

Медицинска психологија

 

ЗА

ДИПЛOМИРAНЕ ФAРМAЦEУТЕ;
MAГИСТР
Е ФAРМAЦИJE;
ДИПЛOМИРAН
Е ФAРМAЦEУТЕ-МEДИЦИНСКЕ БИOХEМИЧAРЕ;
MAГИСТР
Е ФAРМAЦИJE-МEДИЦИНСКЕ БИOХEМИЧAРЕ;

 

Фармакотерапија

Meдицинскa стaтистикa и инфoрмaтикa

Врсте ужих здравствених специјализација

 

Алергологија и клиничка имунологија

Кардиологија

Ендокринологија

Гастроентерохепатологија

Хематологија

Нефрологија

Пулмологија

Реуматологија

Онкологија

Аудиологија

Клиничка неурофизиологија са епилептологијом

Васкуларна хирургија

Хирургија дигестивног система

Медицинска цитологија

Клиничка патологија

Неурорадиологија

Дигестивна радиологија

Вирусологија

Бактериологија

Медицинска информатика

Здравствено васпитање

Молекуларно биолошка и имунохемијска дијагностика

Лабораторијска ендокринологија

Лабораторијска техника за изучавање протеина

Увид јавности - Уже специјалистички радови

 

ТРЕНУТНО НЕМА РАДОВА НА УВИДУ!

 


 

Нова здравствена специјализација из фармакотерапије


Наставно-Научно веће на седници одржаној 23.12.2015.године, усвојило план и прграм нове специјализације из фармакотерапије.

Опширније...

Обавештење за одобрење и упис страних држављана на специјализације и уже специјализације

 

Датум објаве: 03.10.2016.

Изменама законских прописа, страни држављанин који је завршио факултет здравствене струке а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, уколико специјализацију, односно ужу специјализацију, жели да обави на Медицинском факултету у Нишу, подноси захтев

Опширније...

Јавне одбране уже специјалистичких радова 
 ЈАВНА ОДБРАНА

рада уже специјализације из

КАРДИОЛОГИЈЕ

 

ДР АЛЕКСАНДРА ЈОЛИЋА

 

Под називом:

УТИЦАЈ ПОЛОЖАЈА КОМОРСКЕ ЕЛЕКТРОДЕ НА СТАБИЛНОСТ ПЕРМАНЕНТНЕ АНТИБРАДИКАРДНЕ СТИМУЛАЦИЈЕ СРЦА ПЕСМЕЈКЕРОМ

 

заказана је за 05.07.2022. године у 12,00 часова

у Сали 8 Медицинског факултета у Нишу

 

пред Комисијом у саставу:

 

Проф. др Марина Дељанин Илић, председник

Проф. др Зоран Перишић, ментор и члан

Проф. др Милан Павловић, члан


 

Оглас за подношење захтева за одобравање специјализација/ужих специјализација које се организују на Факултету

 

Датум објаве: 02.09.2019.

Универзитет у Нишу Медицински факултет објављује оглас за подношење захтева за одобравање специјализација/ужих специјализација које се организују на факултету за:

Опширније...

Препоручујемо

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Uni Nis2

 

ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ

imunizacija
 
 
ФОРУМ Универзитета у Нишу
forum uni
 

Бесплатни сервис за приступ интернету
eduroam logo
 

Брзи линкови

Конкурси, Увиди јавности

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42