combine_images_980.jpg

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Стављено на увид јавности у периоду: 15.09.2022.-14.10.2022.
Наслов докторске дисертације : КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ИМУНОХИСТОХЕМИЈСКИХ И ХИСТОМОРФОМЕТРИЈСКИХ   КАРАКТЕРИСТИКА ХУМАНЕ МЕТАНЕФРОГЕНЕЗЕ
Кандадат/докторанд: МИЛОРАД  АНТИЋ, студент ДАС - молекуларна медицина
Извештај комисије  1pdf
Докторска дисертација  1pdf

 

Стављено на увид јавности у периоду: 23.09.2022-22.10.2022.
Наслов докторске дисертације : “ЗНАЧАЈ ЕКСПРЕСИЈЕ МАРКЕРА ХИПОКСИЈЕ И НЕОАНГИОГЕНЕЗЕ У ПРАЋЕЊУ ПАЦИЈЕНАТА СА УРОТЕЛНИМ   КАРЦИНОМОМ МОКРАЋНЕ БЕШИКЕ”
Кандадат/докторанд: АНА РИСТИЋ ПЕТРОВИЋ, студент ДАС- медицинске науке
Извештај комисије  1pdf
Докторска дисертација  1pdf

 

Стављено на увид јавности у периоду: 10.10.2022-17.10.2022.
Наслов докторске дисертације : “АНАЛИЗА И УПОРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА БОЛЕСНИКА СА НЕМЕТАСТАТСКИМ КАРЦИНОМОМ ПРОСТАТЕ КОЈИ СУ ЛЕЧЕНИ РАДИКАЛНОМ ПРОСТАТЕКТОМИЈОМ И ХОРМОНОТЕРАПИЈОМ”
Кандадат/докторанд: Мр ЉУБОМИР ДИНИЋ
Извештај комисије  1pdf
Докторска дисертација  1pdf

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42