combine_images_980.jpg

Садржаји предмета

Штампа

 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Општи методолошки предмети
1. ДАС1 Mетодологијa научноистраживачког рада
2. ДАС2 Писање и презентовање научног рада
3. ДАС3 Биоетика и eтика научноистраживачког рада
4. ДАС4 Биомедицинска информатика
5. ДАС5 Биомедицинска статистика
Тематски усмерени методолошки предмети
7.1. ДАСМ1 Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије
7.2. ДАСМ2 Медицина базирана на доказима
7.3. ДАСМ3 Принципи добре лабораторијске праксе
7.4. ДАСМ4 Методе у молекуларној медицини
7.5. ДАСМ5 Молекуларна генетика
7.6. ДАСК1 Принципи добре клиничке праксе
7.7. ДАСК2 Карактеристике клиничких медицинских истраживања
7.8. ДАСК3 Упитници у медицинским истраживањима
7.9. ДАСК4 Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима
7.10. ДАСК5 Управљање истраживачким пројектима у медицини
7.11. ДАСЈ2 Примењене статистичке методе
7.12. ДАСФ1 Лековити природни производи и њихови токсични ефекти
7.13. ДАСФ2 Општа токсикологија
7.14. ДАСФ3 Биолошка и биофизичка хемија
Морфолошке дисциплине и истраживања матичних ћелија
8.1. ДАСИА1 Хумана развојна анатомија
8.2. ДАСИА2 Варијације у анатомији
8.3. ДАСИА3 Молекуларна, експериментална и клиничка ембриологија
8.4. ДАСИА4 Молекуларна организација ћелије
8.5. ДАСИА5 Молекуларна патологија
8.6. ДАСИА6 Молекуларна биологија тумора
8.7. ДАСИА7 Квантитативне методе у патохистологији
8.8. ДАСИА8 Програмирана ћелијска смрт и обнова ткива
8.9. ДАСИА9 Биолошке основе клиничке примене матичних ћелија
8.10. ДАСИА10 Морфолошке и морфометријке методе у биомедицинским истраживањима
Геномика, протеомика, фармакологија и регулаторни механизми
8.11. ДАСИБ1 Регулација хомеостазе организма
8.12. ДАСИБ2 Патогенетски механизми артеријске хипертензије
8.13. ДАСИБ3 Ткивно инжењерство
8.14. ДАСИБ4 Базична испитивања кардиоваскуларног система
8.15. ДАСИБ5 Молекуларни механизми дејства лекова
8.16. ДАСИБ6 Трансдукција хормонских, регулаторних и имунских сигнала у физиолошким и патолошким стањима
8.17. ДАСИБ7 Биохемијски аспекти деловања дрога
8.18. ДАСИБ8 Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима
8.19. ДАСИБ9 Експериментална и клиничка истраживања поремећаја нервног система
8.20. ДАСИБ10 Патофизиолошки регулаторни механизми
8.21. ДАСИБ11 Истраживања у клиничкој фармакологији
8.22. ДАСИФ14 Одабрана поглавља фитотерапије
8.23. ДАСИФ9 Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима
8.24. ДАСИБ13 Фармацеутски облици за примену на кожи
8.25. ДАСИФ18 Безбедност и ефикасност козметичких производа
8.26. ДАСИБ12 Патогенетски механизми оштећења бубрега настали деловањем различитих нефротоксичних агенаса
8.27. ДАСИБ14 Молекуларне основе превенције, дијагностике и терапије наследних болести
Инфективни агенси-епигенетика, дијагностика, клиника и епидемиологија
8.28. ДАСИВ1 Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења
8.29. ДАСИВ2 Биохемијски аспекти инфламације и апоптозе
8.30. ДАСИВ3 Имунолошки регулаторни механизми
8.31. ДАСИВ4 Истраживања у клиничкој имунологији
8.32. ДАСИВ5 Истраживања у инфектологији
8.33. ДАСИВ7 Достигнућа и перспективе имунизације
8.34. ДАСИВ8 Истраживање и епидемиологија полно преносивих инфекција
8.35. ДАСИВ9 Микробиологија намирница и вода
Функционалне и клиничке методе истраживања
8.36. ДАСИК1 Истраживања у радиологији
8.37. ДАСИК2 Истраживања у нуклеарној медицини
8.38. ДАСИК3 Истраживања у педијатрији
8.39. ДАСИК4 Истраживања у ургентној медицини
8.40. ДАСИК5 Истраживања у кардиологији
8.41. ДАСИК6 Истраживања у гастроентерологији и хепатологији
8.42. ДАСИК7 Истраживања у ендокринологији
8.43. ДАСИК8 Истраживања у хематологији
8.44. ДАСИК9 Истраживања у нефрологији
8.45. ДАСИК10 Истраживања у пулмологији
8.46. ДАСИК11 Истраживања у неурологији
8.47. ДАСИК12 Истраживања у психијатрији
8.48. ДАСИК13 Истраживања у физикалној медицини и рехабилитацији
8.49. ДАСИК14 Репродуктивна ендокринологија и инфертилитет
8.50. ДАСИК15 Истраживања у онкологији
8.51. ДАСИК16 Истраживања у реуматологији
8.52. ДАСИК17 Истраживања у балнеоклиматологији
8.53. ДАСИК18 Истраживања у дерматовенерологији
8.54. ДАСИК20 Mултидисциплинарни приступ терапији бола
8.55. ДАСИК21 Дерматолошка онкологија
Савремена хируршка истраживања
8.56. ДАСИХ1 Истраживања у дигестивној хирургији
8.57. ДАСИХ2 Истраживања у ургентној хирургији
8.58. ДАСИХ3 Истраживања у кардиоваскуларној хирургији
8.59. ДАСИХ4 Истраживања у онколошкој и ендокриној хирургији
8.60. ДАСИХ5 Истраживања у ортопедији
8.61. ДАСИХ6 Истраживања у неурохирургији
8.62. ДАСИХ7 Истраживања у дечијој хирургији
8.63. ДАСИХ8 Истраживања у урологији
8.64. ДАСИХ9 Истраживања у анестезиологији и реаниматологији
8.65. ДАСИХ10 Истраживања у пластичној хирургији
8.66. ДАСИХ11 Истраживања у офталмологији
8.67. ДАСИХ12 Истраживања у оториноларингологији
8.68. ДАСИХ13 Гинеколошка онкологија
Јавно здравље и животна средина
8.69. ДАСИЈ1 Епидемиологија масовних хроничних незаразних болести
8.70. ДАСИЈ2 Животна средина и здравље
8.71. ДАСИЈ3 Здравствена безбедност намирница
8.72. ДАСИЈ4 Истраживања у дијететици
8.73. ДАСИЈ5 Истраживања у медицини рада
8.74. ДАСИЈ16 Приоритети превенције хроничних болести код деце
8.75. ДАСИЈ8 Исхрана различитих категорија становништва
8.76. ДАСИЈ9 Eтика у медицини рада и јавном здрављу
8.77. ДАСИЈ10 Вода - хемија и здравље
8.78. ДАСИЈ11 Менаџмент у здравству
8.79. ДАСИЈ12 Професионалне болести и заштита на раду
8.80. ДАСИЈ13 Професионалне болести и болести рада
8.81. ДАСИЈ14 Истраживања у професионалној клиничкој медицини
8.82. ДАСИЈ15 Социјална неуронаука
Форензичке методе и токсикологија
8.83. ДАСИК19 Истраживања у судској медицини
8.84. ДАСИФ16 Клиничкотоксиколошке анализе
8.85. ДАСИФ6 Основи клиничке токсикологије
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42