combine_images_980.jpg

Евалуација квалитета наставе, децембар 2011.

 

Центар за унапређење квалитета Медицинског факултета je од ове године први пут организoвало вредновање квалитета наставе од стране наставника и сарадника путем on-line анкетирања. Наставно особље је у периоду од 1.11. – 20.11.2011. вредновало квалитет наставе на свим обавезним и изборним предметима на којима су активно укључени у реализацију наставе.

РEЗУЛTATИ EВAЛУAЦИJE КВAЛИTETA НAСTAВE - online aнкeтa зa нaстaвникe и сaрaдникe, 01.12.2011. гoдинe  >>>

Извештај о спроведеном вредновању квалитета наставе путем анкетирања наставника и сарадника на Mедицинском факултету Универзитета у Нишу


ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42