combine_images_980.jpg

Условљеност

Штампа

 

Наставно-научно веће, на седници одржаној 27.06.2019. године, донело је Одлуку о условљености полагања испита за програм акредитован 2018. године

1. година

Р.бр Шифра Предмет  
1. С-I-1 Mедицина и друштво  
2. С-I-2 Молекуларна и хумана генетика  
3. С-I-3 Медицинска статистика и информатика  
4. С-I-4 Анатомија  
5. С-I-5 Физичко васпитање*  
6. С-I-6 Хистологија и ембриологија  
7. С-I-7 Биохемија и орална биохемиjа  
8. С-I-8 Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном  
9. С-I-9 Морфологија зуба  
10. С-I-10.а Прва помоћ  
С-I-10.б Хемија у стоматологији  

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава.

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет  
11. С-II-11 Микробиологија и имунологија Молекуларна и хумана генетика
12. С-II-12 Стоматолошки материјали  
13./14. С-II-13/14.а Медицинска генетика у стоматологији  
С-II-13/14.б Принципи и етика научноистраживачког рада  
С-II-13/14.в Физичке методе у стоматологији  
С-II-13/14.г Менаџмент у здравству  
15. С-II-15 Физиологија Анатомија
Хистологија и ембриологија
16. С-II-16 Патологија и орална патологија Анатомија
Хистологија и ембриологија
17. С-II-17 Енглески језик у стоматологији  
18. С-II-18 Стоматолошка протетика претклиника Морфологија зуба,
Стоматолошки материјали
19. С-II-19 Патофизиологија Биохемија и орална биохемија
Физиологија

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет  
20. С-III-20 Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом Патологија и орална патологија
Патофизиологија
21. С-III-21 Радиологија  
22./23. С-III-22/23.а Основи имунологије  
С-III-22/23.б Штетни ефекти лекова  
С-III-22/23.в Флуориди – хемијски аспекти и значај у стоматологији  
С-III-22/23.г Дијететика  
24. С-III-24 Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација) Патологија и орална патологија
Патофизиологија
Микробиологија и имунологија
Положени колоквијуми из
: Педијатрије, Инфективних болести, Физикалне медицине и рехабилитације
25. С-III-25 Фармакологија са токсикологијом Патофизиологија
26. С-III-26 Болести зуба претклиника  
27. С-III-27 Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија) Интерна медицина
Положени колоквијуми из
: Гинеколгије са акушерством и Офталмологије
28. С-III-28 Дерматовенерологија Микробиологија и имунологија
29. С-III-29 Анестезија у стоматологији  

 

4. година

Р.бр Шифра Предмет  
30. С-IV-30 Болести ризика у стоматолошкој пракси  
31./32. С-IV-31/32.а Oдабрана поглавља фитотерапије  
С-IV-31/32.б Геростоматологија  
С-IV-31/32.в Страх од стоматолога  
33. С-IV-33 Орална хирургија Хирургија
34. С-IV-34 Стоматолошка протетика клиника 1 Стоматолошка протетика претклиника
35. С-IV-35 Рестауративна одонтологија Болести зуба претклиника
36. С-IV-36 Орална медицина Интерна медицина
Дерматовенерологија
37. С-IV-37 Претклиничка ендодонција  
38. С-IV-38 Гнатологија  
39. С-IV-39 Превентивна стоматологија Болести зуба претклиника

 

5. година

Р.бр Шифра Предмет  
40. С-V-40 Орална хигијена  
41./42. С-V-41/42.а Ласеротерапија у стоматологији  
С-V-41/42.б Епидемиологија обољења пародонцијума  
С-V-41/42.в Стоматолошки третман деце са посебним потребама  
С-V-41/42.г Ортодонтско хируршка терапија малоклузија  
43. С-V-43 Стоматолошка протетика клиника 2 Стоматолошка протетика клиника 1
Гнатологија
44. С-V-44 Клиничка ендодонција Рестауративна одонтологија
Претклиничка ендодонција
45. С-V-45 Ортопедија вилицa Стоматолошка протетика клиника 1
Орална хирургија
46. С-V-46 Пародонтологија Орална хирургија
Орална медицина
47. С-V-47 Дечја стоматологија Орална хирургија
Орална медицина
Превентивна стоматологија
Болести зуба клиника 1

 

6. година

Р.бр Шифра Предмет  
48. С-VI-48 Оториноларингологија  
49. С-VI-49 Имплантологија Орална хирургија
Пародонтологија
50./51. С-VI-50/51.а Ургентна стоматологија  
С-VI-50/51.б Пародонтална хирургија  
С-VI-50/51.в Форензичка стоматологија  
С-VI-50/51.г Интерпрофесионално образовање  
52. С-VI-52 Максилофацијална хирургија Орална хирургија
Орална медицина
53. С-VI-53 Судска медицина Сви предмети из курикулума студијског програма
54. С-VI-54 БЛОК Рестауративна стоматологија  
55. С-VI-55 БЛОК Педодонција  
56. С-VI-56 Дипломски испит Положени сви предмети са студијског програма интегрисаних академских студија стоматологије

 

 

Наставно-научно веће, на седници одржаној 12.01.2015. године, донело је Одлуку о условљености полагања испита за програм акредитован 2013. године.

Р.бр.

Назив предмета

Предмети које је студент обавезан да положи као услов:

1.

Медицина и друштво

2.

Молекуларна и хумана генетика

3.

Медицинска статистика и информатика

4.

Анатомија

5.

Физичко васпитање *

6.

Хистологија и ембриологија

7.

Биохемија и орална биохемија

8.a

Енглески језик

8.б

Прва помоћ

8.в

Хемија у стоматологији

9.

Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном

10

Микробиологија и имунологија

Молекуларна и хумана генетика

11.а

Медицинска генетика

11.б

Принципи и етика научноистраживачког рада

11.в

Физичке методе у стоматологији

12.

Физиологија

Анатомија
Хистологија и ембриологија

13.

Енглески језик у стоматологији

14.

Стоматолошка протетика претклиника

15.

Патологија и орална патологија

Анатомија
Хистологија и ембриологија

16.

Патофизиологија

Биохемија и орална биохемија
Физиологија

17.

Дерматовенерологија

Микробиологија и имунологија

18.

Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом

Патологија и орална патологија
Патофизиологија

19.а

Основи имунологије

19.б

Стоматолошки материјали

20.

Фармакологија са токсикологијом

Патофизиологија

21.

Болести зуба претклиника

22.

Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација)

Патологија и орална патологија
Патофизиологија
Микробиологија и имунологија
Положени колоквијуми из
: Педијатрије, Инфективних болести, Физикалне медицине и рехабилитације

23.

Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија)

Интерна медицина
Положени колоквијуми из
: Гинеколгије са акушерством и Офталмологије

24.

Aнeстeзиja у стoмaтoлoгиjи

25.

Оториноларингологија

26.

Радиологија

27.а

Ургентна стоматологија

27.б

Менаџмент у здравству

28.

Гнатологија

29.

Орална хирургија

Хирургија

30.

Орална медицина

Интерна медицина
Дерматовенерологија

31

Стоматолошка протетика клиника 1

Стоматолошка протетика претклиника

32.

Болести зуба клиника 1

Болести зуба претклиника

33.

Превентивна стоматологија

Болести зуба претклиника

34.а

Болести ризика у стоматолошкој пракси

34

Претклиничка ендодонција

34.в

Имплантологија

35.

Стручна пракса

36.а

Ласеротерапија у стоматологији

36.б

Стоматолошки третман деце са посебним потребама

36.в

Дентална антропологија

37.

Стоматолошка протетика клиника 2

Стоматолошка протетика клиника 1
Гнатологија

38.

Болести зуба клиника 2

Болести зуба клиника 1

39.

Ортопедија вилица

Стоматолошка протетика клиника 1
Орална хирургија

40.

Пародонтологија

Орална хирургија
Орална медицина

41.

Дечја стоматологија

Орална хирургија
Орална медицина
Превентивна стоматологија
Болести зуба клиника 1

42.

Максилофацијална хирургија

Орална хирургија
Орална медицина

43.a

Пародонтална хирургија

43

Ортодонтско-хируршка терапија малоклузија

43

Фиксна протетика

44.

Судска медицина

Сви предмети из курикулума студијског програма

45.

Дипломски рад

Положени сви предмети са студијског програма интегрисаних академских студија стоматологије

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42