combine_images_980.jpg

Испитна питања

Штампа

1. година

 

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. С-I-1 Mедицина и друштво  
2. С-I-2 Молекуларна и хумана генетика  
3. С-I-3 Медицинска статистика и информатика  
4. С-I-4 Анатомија
 
5. С-I-5 Физичко васпитање*  
6. С-I-6 Хистологија и ембриологија  
7. С-I-7 Биохемија и орална биохемиjа  
8. С-I-8 Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном  
9. С-I-9 Морфологија зуба  
10. С-I-10.а Прва помоћ  
С-I-10.б Хемија у стоматологији  

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
11. С-II-11 Микробиологија и имунологија  
12. С-II-12 Стоматолошки материјали  
13./14. С-II-13/14.а Медицинска генетика у стоматологији  
С-II-13/14.б Принципи и етика научноистраживачког рада  
С-II-13/14.в Физичке методе у стоматологији  
С-II-13/14.г Менаџмент у здравству  
15. С-II-15 Физиологија  
16. С-II-16 Патологија и орална патологија  
17. С-II-17 Енглески језик у стоматологији  
18. С-II-18 Стоматолошка протетика - претклиника  
19. С-II-19 Патофизиологија  

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
20. С-III-20 Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом  
21. С-III-21 Радиологија  
22./23. С-III-22/23.а Основи имунологије  
С-III-22/23.б Штетни ефекти лекова  
С-III-22/23.в Флуориди – хемијски аспекти и значај у стоматологији  
С-III-22/23.г Дијететика  
24. С-III-24 Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација)  
25. С-III-25 Фармакологија са токсикологијом  
26. С-III-26 Болести зуба - претклиника  
27. С-III-27 Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија)  
28. С-III-28 Дерматовенерологија  
29. С-III-29 Анестезија у стоматологији  

 

4. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
30. С-IV-30 Болести ризика  
31./32. С-IV-31/32.а Oдабрана поглавља фитотерапије  
С-IV-31/32.б Геростоматологија  
С-IV-31/32.в Страх од стоматолога  
33. С-IV-33 Орална хирургија  
34. С-IV-34 Стоматолошка протетика клиника 1  
35. С-IV-35 Рестауративна одонтологија  
36. С-IV-36 Орална медицина  
37. С-IV-37 Претклиничка ендодонција  
38. С-IV-38 Гнатологија  
39. С-IV-39 Превентивна стоматологија  

 

5. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
40. С-V-40 Орална хигијена  
41./42. С-V-41/42.а Ласеротерапија у стоматологији  
С-V-41/42.б Епидемиологија обољења пародонцијума  
С-V-41/42.в Стоматолошки третман деце са посебним потребама  
С-V-41/42.г Ортодонтско хируршки третман малоклузија  
43. С-V-43 Стоматолошка протетика клиника 2  
44. С-V-44 Клиничка ендодонција  
45. С-V-45 Ортопедија вилицa  
46. С-V-46 Пародонтологија  
47. С-V-47 Дечја стоматологија  

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2013: 

 

Р.бр.

Назив предмета

25.

Оториноларингологија

27.а

Ургентна стоматологија

27.б

Менаџмент у здравству

28.

Гнатологија

29.

Орална хирургија

30.

Орална медицина

31

Стоматолошка протетика клиника 1

32.

Болести зуба клиника 1

33.

Превентивна стоматологија

34.а

Болести ризика у стоматолошкој пракси

34

Претклиничка ендодонција

34.в

Имплантологија

35.

Стручна пракса

36.а

Ласеротерапија у стоматологији

36.б

Стоматолошки третман деце са посебним потребама

36.в

Дентална антропологија

37.

Стоматолошка протетика клиника 2

38.

Болести зуба клиника 2

39.

Ортопедија вилица

40.

Пародонтологија

41.

Дечја стоматологија

42.

Максилофацијална хирургија

43.a

Пародонтална хирургија

43

Ортодонтско-хируршка терапија малоклузија

43

Фиксна протетика

44.

Судска медицина

45.

Дипломски рад

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42