combine_images_980.jpg

Оцењивање

Штампа

ПРАВИЛНИЦИ О ФОРМИРАЊУ КОНАЧНЕ ОЦЕНЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ


 

1. година

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава.

 

2. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
11. С-II-11 Микробиологија и имунологија  
12. С-II-12 Стоматолошки материјали  
13./14. С-II-13/14.а Медицинска генетика у стоматологији  
С-II-13/14.б Принципи и етика научноистраживачког рада  
С-II-13/14.в Физичке методе у стоматологији  
С-II-13/14.г Менаџмент у здравству  
15. С-II-15 Физиологија  
16. С-II-16 Патологија и орална патологија  
17. С-II-17 Енглески језик у стоматологији  
18. С-II-18 Стоматолошка протетика - претклиника  
19. С-II-19 Патофизиологија  

 

3. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
20. С-III-20 Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом  
21. С-III-21 Радиологија  
22./23. С-III-22/23.а Основи имунологије  
С-III-22/23.б Штетни ефекти лекова  
С-III-22/23.в Флуориди – хемијски аспекти и значај у стоматологији  
С-III-22/23.г Дијететика  
24. С-III-24 Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација)  
25. С-III-25 Фармакологија са токсикологијом  
26. С-III-26 Болести зуба - претклиника  
27. С-III-27 Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија)  
28. С-III-28 Дерматовенерологија  
29. С-III-29 Анестезија у стоматологији  

 

4. година

 

5. година

 

6. година

Р.бр Шифра Предмет  
 
48. С-VI-48 Оториноларингологија  
49. С-VI-49 Имплантологија  
50./51. С-VI-50/51.а Ургентна стоматологија  
С-VI-50/51.б Пародонтална хирургија  
С-VI-50/51.в Форензичка стоматологија  
С-VI-50/51.г Интерпрофесионално образовање  
52. С-VI-52 Максилофацијална хирургија  
53. С-VI-53 Судска медицина  
54. С-VI-54 БЛОК Рестауративна стоматологија  
55. С-VI-55 БЛОК Педодонција  
56. С-VI-56 Дипломски испит  

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42