combine_images_980.jpg

План наставе 2018.

Штампа

 

1. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
1. С-I-1 Mедицина и друштво I AO О 30 0 0 2
2. С-I-2 Молекуларна и хумана генетика I ТМ О 45 30 0 8
3. С-I-3 Медицинска статистика и информатика I AO О 30 30 0 5
4. С-I-4 Анатомија I,II С О 105 105 0 16
5. С-I-5 Физичко васпитање* I,II,III,IV AO Ф 0 0 120* 0
6. С-I-6 Хистологија и ембриологија I,II С О 60 60 0 10
7. С-I-7 Биохемија и орална биохемиjа II С О 45 30 0 8
8. С-I-8 Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном II ТМ О 45 45 0 5
9. С-I-9 Морфологија зуба II ТМ О 15 30 0 2
10. С-I-10 Изборни предмет II AO И 15 45 0 4
Укупно часова активне наставе на години 390 375    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 765 60

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру

 

2. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
11. С-II-11 Микробиологија и имунологија III С О 30 30 0 4
12. С-II-12 Стоматолошки материјали III ТМ О 15 0 0 2
13. С-II-13/14 Изборни предмет III ТМ И 30 30 0 6
14. С-II-13/14 Изборни предмет III ТМ И 30 30 0 6
15. С-II-15 Физиологија III,IV С О 90 60 0 14
16. С-II-16 Патологија и орална патологија III,IV С О 60 60 0 9
17. С-II-17 Енглески језик у стоматологији III,IV АО О 60 0 0 3
18. С-II-18 Стоматолошка протетика претклиника III,IV ТМ О 45 105 0 8
19. С-II-19 Патофизиологија IV С О 60 30 0 8
Укупно часова активне наставе на години 420 345    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 765 60

 

3. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
20. С-III-20 Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом V С О 30 15 0 3
21. С-III-21 Радиологија V СА О 30 30 0 3
22. С-III-22/23 Изборни предмет V С И 30 30 0 6
23. С-III-22/23 Изборни предмет V С И 30 30 0 6
24. С-III-24 Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација) V,VI С О 90 105 0 14
25. С-III-25 Фармакологија са токсикологијом V,VI СА О 45 30 0 6
26. С-III-26 Болести зуба претклиника V,VI ТМ О 30 90 0 7
27. С-III-27 Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија) V,VI С О 75 75 0 9
28. С-III-28 Дерматовенерологија VI С О 15 15 0 2
29. С-III-29 Анестезија у стоматологији VI С О 15 30 0 4
Укупно часова активне наставе на години 390 450    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 840 60

 

4. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
30. С-IV-30 Болести ризикау стоматолошкој пракси VII СА О 15 15 0 2
31. С-IV-31/32 Изборни предмет VII С И 15 15 0 6
32. С-IV-31/32 Изборни предмет VII С И 15 15 0 6
33. С-IV-33 Орална хирургија VII,VIII СА О 60 120 0 10
34. С-IV-34 Стоматолошка протетика клиника 1 VII,VIII СА О 30 120 0 11
35. С-IV-35 Рестауративна одонтологија VII,VIII СА О 30 135 0 11
36. С-IV-36 Орална медицина VII,VIII СА О 30 75 0 7
37. С-IV-37 Претклиничка ендодонција VIII СА О 15 30 0 3
38. С-IV-38 Гнатологија VIII СА О 15 15 0 2
39. С-IV-39 Превентивна стоматологија VIII С О 15 30 0 2
Укупно часова активне наставе на години 240 570    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 810 60

 

5. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
40. С-V-40 Орална хигијена IX ТМ О 15 15 0 2
41. С-V-41/42 Изборни предмет IX СА И 15 15 0 6
42. С-V-41/42 Изборни предмет IX СА И 15 15 0 6
43. С-V-43 Стоматолошка протетика клиника 2 IX,X СА О 30 120 0 11
44. С-V-44 Клиничка ендодонција IX,X СА О 30 150 0 11
45. С-V-45 Ортопедија вилицa IX,X СА О 60 90 0 8
46. С-V-46 Пародонтологија IX,X СА О 30 75 0 10
47. С-V-47 Дечја стоматологија IX,X СА О 45 90 0 6
Укупно часова активне наставе на години 240 570    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 810 60

 

6. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
48. С-VI-48 Оториноларингологија XI С О 15 15 0 2
49. С-VI-49 Имплантологија XI СА О 15 15 0 2
50. С-VI-50/51 Изборни предмет XI СА И 15 15 0 6
51. С-VI-50/51 Изборни предмет XI СА И 15 15 0 6
52. С-VI-52 Максилофацијална хирургија XI,XII СА О 60 75 0 7
53. С-VI-53 Судска медицина XII СА О 30 15 0 3
54. С-VI-54 БЛОК Рестауративна стоматологија XII СА О 0 0 120 14
55. С-VI-55 БЛОК Педодонција XII СА О 0 0 90 13
56. С-VI-56 Дипломски испит XII С И 0 0 150 7
Укупно часова активне наставе на години 150 150    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 660 60

 

УКУПНО

 

УКУПНО Часова ЕСПБ
Укупно часова активне наставе на студијском програму 4290 360
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму 4650

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. С-I-10.а Прва помоћ II 4
2. С-I-10.б Хемија у стоматологији II
3. С-II-13/14.а Медицинска генетика у стоматологији III 6
4. С-II-13/14.б Принципи и етика научноистраживачког рада III
5. С-II-13/14.в Физичке методе у стоматологији III
6. С-II-13/14.г Менаџмент у здравству III
7. С-III-22/23.а Основи имунологије V 6
8. С-III-22/23.б Штетни ефекти лекова V
9. С-III-22/23 Флуориди – хемијски аспекти и значај у стоматологији V
10. С-III-22/23 Дијететика V
11. С-IV-31/32.а Oдабрана поглавља фитотерапије VII 6
12. С-IV-31/32 Геростоматологија VII
13. С-IV-31/32 Страх од стоматолога VII
14. С-V-41/42.а Ласеротерапија у стоматологији IX 6
15. С-V-41/42.б Епидемиологија обољења пародонцијума IX
16. С-V-41/42.в Стоматолошки третман деце са посебним потребама IX
17. С-V-41/42.г Ортодонтско хируршка терапија малоклузија IX
18. С-VI-50/51.а Ургентна стоматологија XI 6
19. С-VI-50/51.б Пародонтална хирургија XI
20. С-VI-50/51.в Форензичка стоматологија XI
21. С-VI-50/51.г Интерпрофесионално образовање XI
22. С-VI-56 Дипломски испит XII 7
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета 41

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42