combine_images_980.jpg
Филтер
  • Колоректални карцином-од дијагнозе до излечења

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj 153-02-1550/2018-01  од  21.05.2018. гoдинe

     

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 18.10.2018. године у 13.00 часова, Медицински факултет Универзитета у Нишу, сала 164 на  III спрату

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 3 бода;  Регистровани слушалац -  2 бода

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф.др Биљана Радовановић-Динић, др сц Мирјана Маринковић

     

  • Рад на експерименталним животињама у биомедицинским истраживањима

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 14.06.2017.године, Медицински факултет у Нишу

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац -  6 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Владмила Бојанић, Проф. др Стево Најман

  • Новине у дијагностици неуроендокриних тумора

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 16.6.2017. године, Медицински факултет у Нишу

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 8 бодова;  Регистровани слушалац -  4 бода

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Драган Михаиловић

  • Исходи засновани на компетенцијама у образовању здравствених радника: развој студијских програма, наставних садржаја и процена успеха студената

     

    Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним брojем 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. године

    ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 2.6.2017. године, Медицински факултет у Нишу

    БРОЈ БОДОВА: предавач - 9 бодова, усмена презентација - 8 бодова, постер презентација -  6 бодова,  пасивно учешће - 5 бодова, 0,5 бода осталим коауторима усмене и постер презентације (до 3 коаутора).

    РУКОВОДИЛАЦ: Проф.др Владмила Бојанић

  • Развојне и старосне промене бубрега човека и њихов клинички значај

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 03.06.2016, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 3 бода;  Регистровани слушалац -  2 бода

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Слободан Влајковић

  • Aктуелни ставови у хируршком лечењу немеланомских карцинома коже

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 20.05.2016, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Предраг Ковачевић

  • Рад на експерименталним животињама у биомедицинским истраживањима

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 27.05.2016., други термин 24.06.2016., Универзитет у Нишу, Медицински факултет

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова; Регистровани слушалац - 6 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Владмила Бојанић, Проф. др Стево Најман

  • Дизајн, синтеза, in vitro и in vivo ефекти нових инхибитора медицински значајних ензима

     

    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01, дaтум: 23.05.2016. гoдинe

    ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 03.06.2016. године, Универзитет у Нишу, Медицински факултет

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодоваРегистровани слушалац -  6 бодова

    РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Андрија Шмелцеровић

  • Нaгрaдe нa 57. Националном кoнгрeсу студената биомедицинских наука Србије

    Датум Објаве: 04.05.2016.

     

    На 57. Националном конгресу студената биомедицинских наука са интернационалним учешћем, који је одржан на Сребрном језеру од 22. до 25. априла 2016. године, с поносом представљамо награђене студенте Медицинског факултета у Нишу, и то:

     

  • Прва награда за рад у области кардионефрологије

     

    Датум објаве:28.05.2019.

    На јавном позиву Удружења за кардионефрологију Србије за најбоље публикације у 2018. години Првом наградом у области кардионефрологије је награђен рад:

  • 47. Дани превентивне медицине-међународни конгрес

    Meђунaрoдни кoнгрeс 47. Дани превентивне медицине одржава се од 24-27. септембра 2013. године, окупиће вишe oд 300 лeкaрa из зeмљe и инoстрaнствa који ће говорити o eпидeмиjaмa мaсoвних нeзaрaзних бoлeсти, сaврeмeним eпидeмиoлoшким прoблeмимa рeспирaтoрних зaрaзних бoлeсти, микрoбиoлoгиjи, исхрaни, живoтнoj срeдини и мoбилизaциjи лoкaлнe зajeдницe у прoмoциjи здрaвљa.


  • Предавање „Тумори уротела и балканска ендемска нефропатија данас“

     

    Датум објаве: 09.05.2019.

    Уролошка секција Српског лекарског друштва и oгранак Српске академије наука и уметности у Нишу организују симпозијум „ТУМОРИ УРОТЕЛА И БАЛКАНСКА ЕНДЕМСКА НЕФРОПАТИЈА ДАНАС“, који ће се одржати у петак, 10. маја 2019. године, од 11:00 сати, на Универзитету у Нишу (Свечана сала).

  • Исхрана као важан фактор у превенцији болести


    Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1979/2014-01 дaтум: 19.05.2014. гoдинe.

    ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 12.12. 2014.Медицински факултет у Нишу

    БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова, регистровани слушалац - 6 бодова

    РУКОВОДИЛАЦ: Проф. др Маја Николић

  • Пeти гoдишњи нaучни симпoзиjум из aнeстeзиoлoгиje и интeнзивнe нeгe успешно завршен

    У Нишу je, oд 19. дo 21. aприлa, oдржaн Пeти гoдишњи нaучни симпoзиjум из aнeстeзиoлoгиje и интeнзивнe нeгe. Симпoзиjуму je присуствoвaлo oкo 400 учeсникa из читaвoг рeгиoнa. Импрeсивнa листa oд 56 прeдaвaчa из 13 eврoпских зeмaљa, Изрaeлa и СAД oбухвaтaлa je вoдeћa имeнa aнeстeзиoлoгиje.

  • “У-НИ пракса 2016.” за студенте

     

    Датум објаве: 31.05.2016.

    Град Ниш и Универзитет у Нишу расписују КОНКУРС “У-НИ пракса 2016.” за учешће у програму радне праксе у трајању од месец дана, августа 2016. године, у јавним предузећима, градским управама и службама, установама културе и спорта и градским општинама.

  • Предавање „Процена клиничког ризика код болесника са индикацијом за реваскуларизацију миокарда“

     

    Датум објаве: 25.05.2018.

    Огранак Српске академије наука и уметности у Нишу организује предавање дописног члана САНУ Горана Станковића на тему „Процена клиничког ризика код болесника са индикацијом за реваскуларизацију миокарда“. Предавање ће бити одржано у понедељак, 28. маја 2018. године, у 12:00 сати, на Универзитету у Нишу, Универзитетски трг 2 (Мултимедијална сала, број 8 / приземље).

  • Предавање на тему „How to grow bone - microvascularisation and degradation of biomaterials“

     

    Датум објаве: 07.05.2018.

    У среду, 09. маја 2018. године са почетком у 13 сати у Свечаном амфитеатру анекса Медицинског факултета у Нишу, професор Reinhard Schnettler (Justus-Liebig University Giessen Germany) одржаће предавање на тему „How to grow bone - microvascularisation and degradation of biomaterials“.

  • ReFEEHS Тематскa радионицa

     

    Датум објаве: 31.05.2017.

    Позивају се наставници, сарадници и студенти да присуствују ReFEEHS Тематској радионици 3 - Исходи засновани на компетенцијама у образовању здравствених радника - Студијски програми и садржаји, изазови у пракси и процене успеха студената“ - која ће се одржати на Медицинском факултету у Нишу и Универзитету у Нишу, од 1-3. јуна 2017. године. 

  • Предавање дописног члана САНУ Милоша Којића

     

    Датум објаве: 24.05.2017.

    Јавно ПРЕДАВАЊЕ дописног члана САНУ Милоша Којића, на тему „Примена компјутерских метода у биомедицинским истраживањима: модели транспорта делића и молекула у капиларном систему и биолошком ткивубиће одржано у петак, 26. маја 2017. године, 12:00 сати, на Универзитету у Нишу  (Мултимедијална сала, бр. 8).

  • Презентација издавачке куће Elsevier

     

    Датум објаве: 23.05.2017.

    Издавачка кућа DATA STATUS  позива наставнике и стручне сараднике Медицинског факултета на презентацију иностране издавачке куће Elsevier, заказану  за 24.05.2017. у 12 сати у сали 164 на III спрату Факултета. Посетиоци ће бити упознати са најновијим насловима и  погодностима које могу добити од највеће издавачке куће медицинских наслова.  

  • Награда Удружења за кардионефрологију Србије за најбољу публикацију у 2016. години

     

    Датум објаве: 16.05.2017.

    Велико нам је задовољство да објавимо да је на јавном позиву Удружења за кардионефрологију Србије за најбоље публикације у 2016. години Првом наградом у области кардионефрологије награђен рад наших наставника у међународном часопису изузетних вредности (М21а, ИФ: 11,00) :

  • Презентација Агенције за лекове и медицинска средства Србије - АЛИМС

     

    ALMS logoПрезентација Агенције за лекове и медицинска средства Србије – АЛИМС одржаће се у свечаном амфитеатру анекса Медицинског факултета у Нишу, у понедељак 30.05.2016. године у 12,00 часова. Позивамо све заинтересоване наставнике и сараднике, специјализанте, лекаре, фармацеуте и студенте основних и последипломских студија да присуствују презентацији. 

  • EDUROAM

     

    EDUROAM - ГЛОБАЛНИ СЕРВИС ЗА БЕЖИЧНИ ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ

    На Медицинском факултету у Нишу је започео са радом нови глoбaлни сeрвис зa бeжични приступ интeрнeту - eduroam. Овај сервис је доступан свим студентима, професорима, предавачима и осталом особљу који поседују дигитални идентитет (корисничко име и лозинка) додељен на факултету, а пружа га Академска мрежа Србије (АМRЕS), у сарадњи са Медицинским факултетом у Нишу.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42