combine_images_980.jpg

Садржаји предмета

Штампа
 
Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Општи методолошки предмети
1. ДАС1 Mетодологијa научноистраживачког рада
2. ДАС2 Писање и презентовање научног рада
3. ДАС3 Биоетика и eтика научноистраживачког рада
4. ДАС4 Биомедицинска информатика
5. ДАС5 Биомедицинска статистика
Тематски усмерени методолошки предмети
7.1. ДАСМ1 Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије
7.2. ДАСМ2 Медицина базирана на доказима
7.3. ДАСМ3 Принципи добре лабораторијске праксе
7.4. ДАСМ4 Методе у молекуларној медицини
7.5. ДАСМ5 Молекуларна генетика
7.6. ДАСК1 Принципи добре клиничке праксе
7.7. ДАСК3 Упитници у медицинским истрживањима
7.8. ДАСК4 Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима
7.9. ДАСК5 Управљање истраживачким пројектима у медицини
7.10. ДАСМ6 Примена in vitro ћелијских модела у производњи и испитивању биолошки активних супстанци
7.11. ДАСЈ2 Примењене статистичке методе
7.12. ДАСФ1 Лековити природни производи и њихови токсични ефекти
7.13. ДАСФ2 Општа токсикологија
7.14. ДАСФ3 Биолошка и биофизичка хемија
Фармацеутски методолошки предмети
7.15. ДАСФ4 Физичкохемијски принципи у фармацији
7.16. ДАСФ5 Биоелементи-значај и аналитика
7.17. ДАСФ6 Принципи формулације лекова
7.18. ДАСФ7 Аналитичке методе у фармацеутским испитивањима
Фармацеутски изборни предмети групе 1
8.1. ДАСИФ1 Синтеза и изоловање фармаколошки активних супстанци
8.2. ДАСИФ2 Дизајн експеримената у фармацији
8.3. ДАСИФ3 Лековите природне сировине-сакупљање и примарна прерада
8.4. ДАСИФ4 Савремена фармацеутска анализа и квалитет фармацеутских производа
8.5. ДАСИФ6 Основи клиничке токсикологије
8.6. ДАСИФ7 Одабрана поглавља токсикологије
Фармацеутски изборни предмети групе 2
8.7. ДАСИФ8 Одабрана поглавља фармацеутске хемије
8.8. ДАСИФ9 Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима
8.9. ДАСИФ10 Савремени носачи лекова
8.10. ДАСИФ11 Стерилни фармацеутски облици лекова
8.11. ДАСИФ12 Одабрана поглавља аналитике лекова и биоаналитичке хемије
8.12. ДАСИФ13 Одабрана поглавља фармакогнозије
8.13. ДАСИФ14 Одабрана поглавља фитотерапије
8.14. ДАСИФ15 Примењена токсикологија
8.15. ДАСИФ16 Клиничкотоксиколошке анализе
8.16. ДАСИФ17 Истраживања у клиничкој фармацији
8.17. ДАСИФ18 Безбедност и ефикасност козметичких производа
Морфолошке дисциплине и истраживања матичних ћелија
8.18. ДАСИА8 Програмирана ћелијска смрт и обнова ткива
8.19. ДАСИА9 Биолошке основе клиничке примене матичних ћелија
Геномика, протеомика, фармакологија и регулаторни механизми
8.21. ДАСИБ1 Регулација хомеостазе организма
8.22. ДАСИБ5 Молекуларни механизми дејства лекова
8.23. ДАСИБ6 Трансдукција хормонских, регулаторних и имунских сигнала у физиолошким и патолошким стањима
8.24. ДАСИБ8 Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима
8.25. ДАСИБ10 Патофизиолошки регулаторни механизми
8.26. ДАСИБ11 Истраживањa у клиничкој фармакологији
8.27. ДАСИБ12 Патогенетски механизми оштећења бубрега настали деловањем различитих нефротоксичних агенаса
8.28. ДАСИФ5 Фармацеутски облици за примену на кожи
Инфективни агенси-епигенетика, дијагностика, клиника и епидемиологија
8.29. ДАСИВ1 Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења
8.30. ДАСИВ2 Биохемијски аспекти инфламације и апоптозе
8.31. ДАСИВ3 Имунолошки регулаторни механизми
8.32. ДАСИВ4 Истраживања у клиничкој имунологији
8.33. ДАСИВ7 Достигнућа и перспективе имунизације
8.34. ДАСИВ8 Истраживање и епидемиологија полно преносивих инфекција
8.35. ДАСИВ9 Микробиологија намирница и вода
Функционалне и клиничке методе истраживања
8.36. ДАСИК3 Истраживања у педијатрији
8.37. ДАСИК5 Истраживања у кардиологији
8.38. ДАСИК6 Истраживања у гастроентерологији и хепатологији
8.39. ДАСИК7 Истраживања у ендокринологији
8.40. ДАСИК8 Истраживања у хематологији
8.41. ДАСИК9 Истраживања у нефрологији
8.42. ДАСИК10 Истраживања у пулмологији
8.43. ДАСИК11 Истраживања у неурологији
8.44. ДАСИК12 Истраживања у психијатрији
8.45. ДАСИК15 Истраживања у онкологији
8.46. ДАСИК16 Истраживања у реуматологији
8.47. ДАСИК18 Истраживања у дерматовенерологији
Јавно здравље и животна средина
8.48. ДАСИЈ1 Епидемиологија масовних хроничних незаразних болести
8.49. ДАСИЈ2 Животна средина и здравље
8.50. ДАСИЈ3 Здравствена безбедност намирница
8.51. ДАСИЈ4 Истраживања у дијететици
8.52. ДАСИЈ8 Исхрана различитих категорија становништва
8.53. ДАСИЈ10 Вода – хемија и здравље
8.54. ДАСИЈ11 Менаџмент у здравству
8.55. ДАСИС16 Промоција оралног здравља код деце
Стоматолошка истраживања
8.56. ДАСИС20 Хистоензимска, патохистолошка и микробиолошка истраживања у пародонтологији
8.57. ДАСИС21 Биоинтеграција импланата и заменика за кост
8.58. ДАСИС22 Биомедицинска истраживања у педонтологији
8.59. ДАСИС7 Биомедицинска истраживања у денталној патологији и ендодонцији
8.60. ДАСИС12 Орално медицински аспекти аутоимуних болести
8.61. ДАСИС13 Преканцерозна стања усне дупље-механизми настанка
8.62. ДАСИС14 Оралне манифестације вирусних обољења
8.63. ДАСИС26 Методе истраживања ласерског деловања на тврда и мека орална ткива
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42