combine_images_980.jpg

Увид јавности по конкурсу од 05.01.2024. године

Штампа

 

Датум објаве: 29.03.2024.

У складу са одредбом члана 19. став 1. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 5/2022) Медицински факултет Универзитета у Нишу ставља на увид јавности Извештај Комисијe за стицање звања и заснивање радног односа наставника по конкурсу објављеном 05.01.2024. године за следећуужу научну област:

 

 Р. бр. УЖA НAУЧНA OБЛAСТ Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1. УНО БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА – КЛИНИКА – наставна база Клиника за денталну медицину Ниш
доцент или ванредни професор – један извршилац
 1pdf

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42