combine_images_980.jpg
Филтер
 • Анкета за запослене

   

  Датум објаве: 20.04.2021.

  Oбaвeштaвaмo свe зaпoслeнe (нaстaвнo и нeнaстaвнo oсoбљe) Мeдицинскoг фaкултeтa дa ћe у пeриoду oд 15.4.дo 26.4.2021 гoд. бити дoступнa aнкeтa o врeднoвaњу квaлитetа рaдa фaкултeтa и унивeрзитeтa.

  Нa фaкултeтски е-mail бићe пoслaт линк сa шифрoм, прeкo кoгa ћe сe приступити aнкeти.

  Захваљујемо се свима који су попунили анкету.  Молимo свe оне који то нису учинили да приступе преко Наставничког портала или преко линка http://anketa.medfak.ni.ac.rs/ и попуне анкету.

  Пoпуњaвaњe aнкeтe je oбaвeзa зaпoслeних, a рeзултaти aнкeтe су вaжни зa прoцeсe aкрeдитaциje и сaмoврeднoвaњa Мeдицинскoг фaкултeтa.

 • Предавање за студенте последипломских студија

   

  Датум објаве: 23.04.2018.

  Универзитет у Нишу обавештава све заинтересоване студенте последипломских студија да ће професори Ларс Клареског и Ингрид Лунберг, са Института Каролинска у Штокхолму, Шведска, у петак, 11. маја 2018. године, у Свечаном амфитеатру анекса Медицинског факултета, од 10:30 до 12:00 сати одржати следећа предавања:

 • Предавање "Реконструктивне операције у урологији"

   

  Датум објаве: 25.04.2017.

  Огранак САНУ у Нишу и Универзитет у Нишу организују јавно предавање академика Јована Хаџи-Ђокића на тему "Реконструктивне операције у урологији". Предавање ће бити одржано у петак 28. априла 2017. године у 12:00 сати на Универзитету у Нишу (Свечана сала).

   

   

 • Предавање „Advances in Diagnosis and treatment of genetic dyslipidemias in children“

   

  Датум објаве: 05.04.2017.

  Визитинг професор Медицинског факултета у Нишу, проф. Claudia Stefanutti, Sapienza University, Рим, Италија, одржаће предавање „Advances in Diagnosis and treatment of genetic dyslipidemias in children“ у среду 05.04.2017. године са почетком у 13 часова у Свечаном амфитеатру у анексу Факултета.

  Присуство предавању носи одговарајћe бодове на име Дискусија, Семинара i Journal club-a.

   

   

 • Мотивација запослених и модификовање понашања у здравственим организацијама

  Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1079/2016-01, датум 11.4.2016. гoдинe.

  ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 20.5.2016. године (други термин 28.10.2016.), Медицински факултет Ниш

  БРОЈ БОДОВА: Предавач – 2 бода;  Регистровани слушалац 1 бод

  РУКOВOДИЛAЦ: Др мед. сци. Снежана Миљковић

 • МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ: Едеми у светлу најновијих патогенетских, дијагностичких и терапијских сазнања

   

  Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1811/2016-01,дaтум: 23.05.2016. гoдинe

  Под покривитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Светског удружења нефролога


  ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 9-10.06.2016. Медицински факултет у Нишу

  БРОЈ БОДОВА: предавач - бодова, усмена презентација - бодова, постер презентација -бодова, пасивно учешће - бодова

  РУКОВОДИЛАЦ: Проф.др Соња Раденковић

 • Пародонтално обољење и системске болести


  Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1979/2014-01 дaтум: 19.05.2014. гoдинe

  ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА:  11. октобар 2014,  Амфитеатар Клинике за стоматологију

  БРОЈ БОДОВА: Предавач -11 бодова, пасивно учешће -  5 бодова

  РУКОВОДИЛАЦ: Проф. др Драгиња Којовић

 • Актуелни трендови у третману опекотина и ожиљака


  Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-535/2014-01 дaтум: 03.03.2014. гoдинe

  ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 13.09.2014.године, Клиника за дечју хрургију и ортопедију КЦ Ниш, Сала хотела „Гранд“ Ниш

  БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодова, регистровани слушалац - 6 бодова

  РУКОВОДИЛАЦ: Проф.др Анђелка Славковић

 • Школа ултразвука у нефрологији и урологији-поновљена едукација


  Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1979/2014-01 дaтум: 19.05.2014. гoдинe

  ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА:  27.10.-14.11.2014.године, Медицински факултет у Нишу,  Клиника за нефрологију КЦ Ниш, Клиника за урологију КЦ Ниш, Центар за радиологију КЦ Ниш.

  БРОЈ БОДОВА: Предавач - 11 бодова;  регистровани слушалац - 6 бодова

  РУКОВОДИЛАЦ: Проф.др Соња Раденковић

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42