combine_images_980.jpg

Испити

Штампа

                                

ISPITNA PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM ZA STUDENTE MEDICINE

Opšta farmakologija

 1. Način primene lekova
 2. Tranport leka kroz telesne membrane
 3. Resorpcija lekova iz GIT-a
 4. Resorpcija lekova iz pluća, potkožnog, mišićnog tkiva i kože
 5. Raspodela lekova
 6. Biotrasformacija lekova
 7. Izlučivanje lekova putem bubrega i kinetika eliminacije lekova
 8. Mehanizam dejstva lekova
 9. Doze lekova, odnos doze i dejstva, jačina i efikasnost lekova
 10. Činioci koji utiču na dejstvo lekova
 11. Primena lekova kod žena
 12. Primena lekova kod dece
 13. Primena lekova kod starijih
 14. Kumulacija leka, doze održavanja i udarna doza leka, terapijska širina i terapijski indeks
 15. Sinergizam i antagonizam
 16. Interakcija lekova
 17. Neželjene reakcije genskog porekla
 18. Alergijske reakcije
 19. Zavisnost od lekova
 20. Tolerancija i tahifilaksija

Farmakologija CNS-a

 1. Transmisija u CNS-u,
 2. Antipsihotički lekovi
 3. Antidepresivni lekovi
 4. Antianksiozni lekovi
 5. Opšti anestetici
 6. Lokalni anestetici
 7. Relaksantni lekovi
 8. Sedativi i hipnotici
 9. Antiepileptički lekovi
 10. Antiparkinsonici
 11. Metilksantini
 12. Opiodi
 13. NSAIDs
 14. Lekovi za lečenje reumatoidnog artritisa

Farmakologija autonomnog nervnog sistema

 1. Transmisija u VNS
 2. Holinergički lekovi
 3. Antiholinergički lekovi
 4. Adrenergički lekovi
 5. Adrenergički blokatori
 6. Histamin i antihistaminici, serotonin (agonisti i antagonisti)

Farmakologija kardiovaskularnog sistema

 1. Lekovi za lečenje srčane insuficijencije
 2. Antihipertenzivni lekovi
 3. Antiaritmijski lekovi
 4. Lekovi za lečenje angine pectoris
 5. Farmakoterapija hiperlipoproteinemija
 6. Diuretici
 7. Antikoagulantni lekovi i fibrinolitici
 8. Antiagregacioni lekovi
 9. Sistemski i lokalni hemostatici
 10. Antianemijski lekovi
 11. Srestva za nadoknađivanje izgubljene tečnosti ili krvi

Farmakologija respiratornog sistema

 1. Kiseonik
 2. Ekspektorantni lekovi
 3. Antitusici
 4. Lekovi za lečenje bronhijalne astme

Farmakologija digestivnog trakta

 1. Lekovi u terapiji peptičkog ulkusa
 2. Laksantni lekovi
 3. Antiemetici, prokinetici, antidijarealni lekovi, stimulansi i depresori apetita

Vitamini I hormoni

 1. Vitamin A, B kompleks, Vitamin C, Vitamin D
 2. Tiroidni hormoni i antitireoidni lekovi
 3. Insulin
 4. Oralni antidijabetici
 5. Glikokortikoidi
 6. Estrogeni I gestageni
 7. Androgeni
 8. Oralni kontraceptivi

Antiinfektivni lekovi

 1. Opšti principi antibiotske terapije
 2. Mahanizam delovanja antibiotika
 3. Penicilini
 4. Cefalosporini
 5. Aminoglikozidni antibiotici
 6. Antituberkulotici
 7. Tetraciklini
 8. Antigljivični lekovi
 9. Antivirusni lekovi
 10. Sulfonamidi
 11. Hinoloni i uroantiseptici
 12. Antibiotici za lečenje lokalnih infekcija
 13. Vankomicin, karbapenemi, monobaktami, linkozamini, hloramfenikol, linezolid, makrolidi
 14. Antiparazitarni lekovi
 15. Antiseptici i dezificijensi
 16. Citostatici

Toksikologija

 1. Principi lečenja trovanja i helirajući agensi
 2. Trovanje pesticidima
 3. Trovanje ugljen-monoksidom
 4. Trovanje kiselinama i bazama
 5. Trovanje gljivama
 6. Akutno trovanje etilalkoholom i metanolom
 7. Akutno trovanje barbituratima
 8. Akutno trovanje morfinom
 9. Akutno trovanje organofosfatima
 10. Trovanje kardiotonicima i lečenje
 11. Trovanje antidepresivima

 

ISPITNA PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA FARMAKOLOGIJA ZA STUDENTE FARMACIJE

Opšta farmakologija

 1. Način primene lekova
 2. Tranport leka kroz telesne membrane
 3. Resorpcija lekova iz GIT-a
 4. Resorpcija lekova iz pluća, potkožnog, mišićnog tkiva i kože
 5. Raspodela lekova
 6. Biotrasformacija lekova
 7. Izlučivanje lekova putem bubrega i kinetika eliminacije lekova
 8. Mehanizam dejstva lekova
 9. Doze lekova, odnos doze i dejstva, jačina i efikasnost lekova
 10. Činioci koji utiču na dejstvo lekova
 11. Primena lekova kod žena
 12. Primena lekova kod dece
 13. Primena lekova kod starijih
 14. Kumulacija leka, doze održavanja i udarna doza leka, terapijska širina i terapijski indeks
 15. Sinergizam i antagonizam
 16. Interakcija lekova
 17. Neželjene reakcije genskog porekla
 18. Alergijske reakcije
 19. Zavisnost od lekova
 20. Tolerancija i tahifilaksija

Farmakologija CNS-a

 1. Transmisija u CNS-u,
 2. Antipsihotički lekovi
 3. Antidepresivni lekovi
 4. Antianksiozni lekovi
 5. Opšti anestetici
 6. Lokalni anestetici
 7. Relaksantni lekovi
 8. Sedativi i hipnotici
 9. Antiepileptički lekovi
 10. Antiparkinsonici
 11. Metilksantini
 12. Opioidi
 13. NSAIDs
 14. Lekovi za lečenje reumatoidnog artritisa

Farmakologija autonomnog nervnog sistema

 1. Transmisija u VNS
 2. Holinergički lekovi
 3. Antiholinergički lekovi
 4. Adrenergički lekovi
 5. Adrenergički blokatori
 6. Histamin i antihistaminici, serotonin (agonisti i antagonisti)

Farmakologija kardiovaskularnog sistema

 1. Lekovi za lečenje srčane insuficijencije
 2. Antihipertenzivni lekovi
 3. Antiaritmijski lekovi
 4. Lekovi za lečenje angine pectoris
 5. Farmakoterapija hiperlipoproteinemija
 6. Diuretici
 7. Antikoagulantni lekovi i fibrinolitici
 8. Antiagregacioni lekovi
 9. Sistemski i lokalni hemostatici
 10. Antianemijski lekovi
 11. Sredstva za nadoknađivanje izgubljene tečnosti ili krvi

Farmakologija respiratornog sistema

 1. Kiseonik
 2. Ekspektorantni lekovi
 3. Antitusici
 4. Lekovi za lečenje bronhijalne astme

Farmakologija digestivnog trakta

 1. Lekovi u terapiji peptičkog ulkusa
 2. Laksantni lekovi
 3. Antiemetici, prokinetici, antidijarealni lekovi, stimulansi i depresori apetita

Vitamini I hormoni

 1. Vitamin A, B kompleks, Vitamin C, Vitamin D
 2. Tiroidni hormoni i antitireoidni lekovi
 3. Insulin
 4. Oralni antidijabetici
 5. Glikokortikoidi
 6. Estrogeni I gestageni
 7. Androgeni
 8. Oralni kontraceptivi

Antiinfektivni lekovi

 1. Opšti principi antibiotske terapije
 2. Mahanizam delovanja antibiotika
 3. Penicilini
 4. Cefalosporini
 5. Aminoglikozidni antibiotici
 6. Antituberkulotici
 7. Tetraciklini
 8. Antigljivični lekovi
 9. Antivirusni lekovi
 10. Sulfonamidi
 11. Hinoloni i uroantiseptici
 12. Antibiotici za lečenje lokalnih infekcija
 13. Vankomicin, karbapenemi, monobaktami, linkozamini, hloramfenikol, linezolid, makrolidi
 14. Antiparazitarni lekovi
 15. Antiseptici i dezificijensi
 16. Citostatici

ISPITNA PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Opšta farmakologija

1. Definicija leka i otrova

2. Način primene lekova

3. Resorpcija lekova

4. Raspodela lekova u organizmu

5. Biotransformacija lekova

6. Izlučivanje lekova

7. Opšti principi delovanja lekova (selektivnost, specifičnost, vrste dejstva)

8. Mehanizam dejstva lekova i interakcija lek-receptor

9. Delovanje preko jonskih kanala

10. Agonisti i antagonisti

11. Terapijski indeks i terapijska širina, doze lekova

12. Faktori koji utiču na dejstvo i doziranje lekova

13. Uzajamna dejstva lekova

14. Neželjena dejstva lekova

15. Tolerancija na lekove

16. Alergijske reakcije na lekove

17. Zavisnost od lekova

Farmakologja autonomnog nervnog sistema

18. Neurotransmisija u VNS

19. Holinergički lekovi

20. Antiholinergički lekovi

21. Adrenergički lekovi

22. Antiadrenergički lekovi

23. Ganglijski blokatori

24. Histamin i antihistaminici

Farmakologija CNS-a

25. Lekovi za lečenje poremećaja sna i anksioznosti

26. Antipsihotici

27. Lekovi u terapiji depresije i poremećaja raspoloženja

28. Lekovi u terapiji epilepsije

29. Lekovi u terapiji parkinsonizma

30. Opšti anestetici

31. Lokalni anestetici

32. Opioidni analgetici

33. Antiinflamatorni nesteroidni lekovi

34. Stimulansi CNS-a

Farmakologija krvi i kardiovaskularnog sistema

35. Antikoagulantni lekovi

36. Fibrinolitici i antifibrinolitici

37. Antiagregacijski lekovi

38. Sistemski i lokalni hemostatici

39. Lekovi u terapiji srčane insuficijencije

40. Lekovi u terapiji angine pektoris

41. Lekovi u terapiji arterijske hipertenzije

Farmakologija hormona

42. Terapija šećerne bolesti

43. Kortikosteroidi

 

Antiinfektivni lekovi

44. Mehanizam dejstva antibakterijskih lekova

45. Opšti principi racionalne upotrebe antibakterijskih lekova

46. Penicilini

47. Cefalosporini

48. Aminoglikozidni antibiotici

49. Tetraciklini

50. Makrolidni antibiotici

51. Linkozamini, hloramfenikol

52. Sulfonamidi

53. Uroantiseptici i fluorohinoloni

54. Antigljivični lekovi

55. Antivirusni lekovi

56. Antiseptici i dezificijensi

Toksikologija

57. Opšti principi lečenja trovanja

58. Trovanje fluoridima

 

 


 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42