combine_images_980.jpg

План наставе 2018.

Штампа

 

1. година

 

Р.бр Шифра Предмет Сем. Тип
пред.
Статус Часови Остало ЕСПБ
П В
1. С-СМС-I-1 Јавно здравље I С О 30 45 0 4
2. С-СМС-I-2 Основи педагогије I АО О 15 30 0 3
3. С-СМС-I-3 Енглески језик I АО О 30 0 0 2
4. С-СМС-I-4 Mенаџмент у здравству I АО О 30 30 0 3
5. С-СМС-I-5 Интерна медицина са негом I С О 45 45 0 6
6. С-СМС-I-6 Хирургија са негом I С О 45 45 0 6
7. С-СМС-I-7 Педијатрија са негом I С О 45 45 0 6
8. С-СМС-I-8 Инфективне болести са негом I С О 30 30 0 3
9. С-СМС-I-9 Методологија истраживањa у здравству I АО О 30 30 0 3
10. С-СМС-I-10 Изборни предмет – стручна пракса II СА И 0 0 300 14
11. С-СМС-I-11 Завршни стручни рад II СА И 0 0 60 10
Укупно часова активне наставе на години 300 300    
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години 960 60

 

УКУПНО

 

УКУПНО Часова ЕСПБ
Укупно часова активне наставе на студијском програму 600 60
Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму 960

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

 

Ред.бр. Шифра Предмет Семестар ЕСПБ
1. С-СМС-I-10.а Интерна медицина са негом (стручна пракса) II 14
2. С-СМС-I-10.б Хирургија са негом (стручна пракса) II
3. С-СМС-I-10.в Педијатрија са негом (стручна пракса) II
4. С-СМС-I-10.г Инфективне болести са негом (стручна пракса) II
5. С-СМС-I-11 Завршни стручни рад II 10
Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета 24

 

 
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42