combine_images_980.jpg

Председник ЦНИРС-а

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 
 
 1. Isidora Jankovic

 

ИСИДОРА ЈАНКОВИЋ

 

СТУДЕНТ VI ГОДИНЕ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕДИЦИНА

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  31.03.1996.године,Ниш
Oбрaзoвaњe 
 • Основна школа „Учитељ Таса”, Ниш
 • Гимназија „Бора Станковић”, Ниш
Прoсeчнa oцeнa   9.92
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета  (2016/17, 2020/21)
 • Члан Студентске уније Медицинског факултета (2015-)
 • Члан Научног одбора за организацију 60. Конгреса студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем
 • Секретар главног одбора ЦНИРС-а (2018/19)
 • Члан Центра за научно-истраживачки рад (2016-)
 • Члан Одбора за издавачку делатност Медицинског факултета у Нишу (2017-2020)
 • Члан ресора за промоцију јавног здравља Медицинског факултета
 • Члан ресора за хуманитарни рад Медицинског факултета
 • Члан Комитета за међународну сарадњу студената медицине – IFMSA-Serbia (2017/18)
 • Демонстратор на предмету Радиологија на Катедри за радиологију (2019/20)
 • Демонстратор на предмету Анатомија на Институту за анатомију (2017/18)
 • Млади амбасадор културе Медицинског факултета (2015/2016)
Награде и признања
 • Сертификати за активно и пасивно учешће на више националних и интернационалних конгреса
 • Амбасадор интернационалних студентских конгреса у Лајдену, Порту, Софији, Бања Луци и Сарајеву
 • Интернационални AMBOSS амбасадор
 • Стипендија Фондације Студеница (2019/20, 2020/21)
 • Диплома „Вук Караџић” за постигнут успех и владање у средњој и основној школи
Објављени студентски радови аутор и коаутор више студентских радова
Jeзици  енглески, француски, немачки
 
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42