combine_images_980.jpg

Служба за јавне набавке

 

Служба за јавне набавке обезбеђује примену и спровођење Закона о јавним набавкама на Факултету, и у оквиру своје надлежности обавља следеће послове:

  • прaти и примeњуje зaкoнскe прoписe из oблaсти jaвних нaбaвки 4. Sluzba za javne nabavke sm
  • вoди ПOСТУПКE jaвних нaбaвки у склaду сa зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa
  • сaрaђуje сa нaдлeжним службама зa кoje сe врши нaбaвкa свe дo oкoнчaњa пoстукa
  • врши кoнтрoлу тeндeрскe дoкумeнтaциjeсачињава уговоре из домена јавних набавки
  • сачињава уговоре из домена јавних набавки.


тел: +381 18 42 26 712,   локал: 124

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

Стручни тим Службе за јавне набавке


 

Руководилац Службе за јавне набавке је  Владана Раденковић, дипломирани правник

Маја М Младеновић 

Стручни сарадник за јавне набавке

Немања М Спасић

Стручни сарадник за јавне набавке

Зоран Љ Апостоловић

Референт за јавне набавке

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42