combine_images_980.jpg

Служба за издавачку делатност

9. Sluzba izdavaka delatnost sm

 

Службa за издавачку делатност формирана је 2019. године у циљу побољшања квалитета и боље организације издавачког процеса. Сачињен је тим који ће радити у Служби, а који чине лингвисти, лектори за српски и енглески језик, преводилац и стручно-технички сарадници.

У Служби се обавља пријем и припрема радова за објављивање у часописима Acta medica Medianae, Acta facultatis medicae Naissensis и Acta stomatologica Naissi. Значајна је традиција публиковања часописа у издању Факултета, Acta medica Medianae од оснивања Факултета, Acta facultatis medicae Naissensis од 1970. године и Acta stomatologica Naissi од 1984. године, због чега је посебна пажња усмерена на континуитет објављивања часописа. Сходно светским трендовима, уведено је електронско уређивање и припрема радова за штампу.

Служба се бави презентовањем издавачке делатности са циљем да промовише резултате и постигнућа на пољу мeдицинских и биомедицинских наука.

Један од важних циљева издавачке делатности факултета је да се студентима свих нивоа студија обезбеде основни уџбеници и допунска литература која ће унапредити наставу и образовно-васпитни рад. Издавачка делатност Факултета обухвата издавање публикација намењених и другим видовима академског и стручног усавршавања. Све стручне и административне послове за потребе издавачке делатности обавља Служба за издавачку делатност. У Служби се прате све фазе израде публикације, координира рад са штампаријом и ауторима, обезбеђује ISBN, CIP и DOI, припрема тираж. Публикације обухваћене издавачком делатношћу су: уџбеници, монографије, практикуми, научне књиге, историографије, атласи, зборници радова, посебна и друга издања Факултета.

 

Рад Службе дефинисан је  Правилником о издавачкој делатности.   ОДБОР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
    ЧАСОПИСИ
    УЏБЕНИЦИ
тел: +381 18 42 26 712, локали: 247; 154; 122   МОНОГРАФИЈЕ
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   ОСТАЛА ИЗДАЊА
    АКТИВНОСТИ

 

Стручни тим Службе за издавачку делатност


Руководилац Службе је Аница Вишњић, дипломирани филилог

Бојана Марјановић лектор за енглески језик
Неда Павловић лектор за српски језик
Никола Ђорђевић лектор за српски језик
Милена Ђорђевић преводилац  за енглески језик
Невена Грујичић самостални стручно-технички сарадник
Горан Топић самостални стручно-технички сарадник
Виолета Вучић стручно-технички сарадник

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42