combine_images_980.jpg

Висина школарине за студије и накнаде за пружање услуга

Штампа

 

Висине школарина за студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу и накнаде за пружање услуга из образовне делатности Факултета одређује Савет факултета и доноси одлуке:


 

1pdf ОДЛУКА о висини школарине за ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ОСНОВНЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ за школску 2019/2020. годину.
   
pdf ОДЛУКА о висини накнаде за ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ОСНОВНЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ за школску 2019/2020. годину.
   
pdf ОДЛУКА о висини школарине за ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ за школску 2019/2020.годину
   
pdf ОДЛУКА о висини школарине за СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ У СТРУЦИ за школску 2019/2020. годину

 

 

Докторске академске студије

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

На докторске академске студије уписују се најквалитетнији кандидати, лица са завршеним академским студијама са најмање 300 ЕСП бодоваи општом просечном оценом најмање 8 (осам) на тим студијама, лица која имају завршене интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСП бодова и објављене научне радове у складу са Правилником Факултета, или лица која имају завршене студије по правилима које су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС", број 76/2005..)


Медицински факултет у Нишу  остварује докторске академске студије за стицање научног звања:

Studije III M

 Studije III S

 Studije III F

 

НаРДуС-Национални Репозиторијум Дисертација у Србији

nardus


Специјалистичке струковне студије

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Специјалистичке струковне студије су студије првог степена по Закону о високом образовању од октобра 2017. године. Студијски програм специјалистичких струковних студија темељи се на потребама друштва за високообразованим кадровима који могу да прате прогресивни развој медицинских наука. На специјалистичким струковним студијама остварени обим студија износи 60 ЕСП (Европски Систем Преноса) Бодова

Специјалистичке струковне студије дају широку и чврсту основу за јавно-здравствени рад и лидерску стручну улогу у делу здравствене заштите. Студенти на специјалистичким струковним студијама - проширују знања стечена на основним струковним студијама и стичу одговарајуће квалификације из области студирања потребне за обављање специфичних задатака у оквиру своје професије.

Студије трају једну наставну годину, односно два семестра. У првом семестру се изводи теоријска и практична настава док се током другог семестра обавља практична настава (стручна пракса) и припрема завршни стручни рад. Завршни стручни рад је из области стручно апликативног предмета и припрема се уз консултације са изабраним ментором. Састоји се од писаног текста и усмене одбране.

 

 SSS sms  SSSsei  SSS si
     
Стручни нaзив: Стручни нaзив: Стручни нaзив:

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

СПЕЦИЈАЛИСТА САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНСТРУМЕНТАР

     
Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.) Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.) Трajaњe студиja: једна гoдина (2 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова

Укупан остварени број ЕСП: 60 бодова

 

Студије - врсте и степени

Штампа

 

Делатност високог образовања остварује се кроз АКАДЕМСКЕ и СТРУКОВНЕ студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајм, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег ницоа и врсте студија.

На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа.

На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Студијски програм утврђује Наставно-научно веће Факултета, доноси Сенат Универзитета, а акредитује Комисија за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање.

Опширније: Студије - врсте и степени

Интегрисане академске студије

Штампа

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу у школској 2018/19. уписује студенте у прву годину студија
по акредитацији добијеној 29.12.2017. године.

 

Интегрисане академске студије су студије другог степена. Законом је дозвољена могућност да се студијски програми из области медицинских наука могу организовати ИНТЕГРИСАНО у оквиру основних и мастер академских студија. У том случају остварени обим студија износи 360 ЕСП (Европски Систем Преноса) Бодова, за студијски програм МЕДИЦИНА и студијски програм СТОМАТОЛОГИЈА, односно 300 ЕСПБ за студијски програм ФАРМАЦИЈА.

 

med  100x120 sm2

stom100x120sm2

farma100x120sm2

     

Стручни назив: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Стручни назив:  ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ 

Стручни назив: МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ 

Трajaњe студиja: шeст гoдинa (12 сем.)

Трajaњe студиja: шест гoдинa (12 сем.)

Трajaњe студиja: пет гoдинa (10 сем.)

Укупан остварени број ЕСП: 360 бодова

Укупан остварени број ЕСП: 360 бодова

Укупан остварени број ЕСП: 300 бодова

Поткатегорије

УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

КОНКУРС  
Подношење захтева за одобравање ужих специјализација, септембар 2019.
 
Конкурс за упис на уже специјализације, октобар 2019
 
Oбавештење о упису на уже специјализације, октобар 2019
 
Списак специјализаната којима је одобрен упис уже специјализације, октобар 2019
 
 
ПРИЈАВА И УПИС  
Пријава за упис на уже специјалистичке студије  
Изјава ради одобравања уже специјализације  
Изјава ради конкурисања за упис уже специјализације  
Упутство за обављање Уже специјалистичког стажа, новембар 2019.  
 
ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ УЖЕ СПЕЦ. РАДА И ОЦЕНУ И ОДБРАНУ  
Пријава за израду уже специјалистичког рада-СУБ1  
Захтев за оцену и одбрану израђеног уже специјалистичког рада-СУБ2  
 
ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ  
Пријава за полагање уже специјалистичког испита  
 
ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА  
Одлука о начину обављања стажа и полагању колоквијума уже специјализације из кардиологије, април 2013.  
 
Обавештења о ЈАВНОЈ ОДБРАНИ уже специјалистичких радова  
   
   

 

 

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОДЕКАН ЗА КЛИНИЧКО ЗДРАВСТВО, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
 
Проф. др Зоран Радовановић  
zorad_yu@yahoo.com
 
 
СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ  
 
   
ОДОБРАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА  
Подношење захтева за одобравање специјализација, јануар 2020.  
Подношење захтева за одобравање специјализација-страни држављани, јануар 2020.  
Изјава ради одобравања специјализације  
   
КОНКУРС  
Конкурс за упис на специјализације, октобар 2019.  
Пријава за упис на специјалистичке студије  
Изјава ради конкурисања за упис специјализације  
   
УПИС  
Обавештење о упису на специјализације, октобар 2019.  
Списак специјализаната  којима је одобрен упис, октобар 2019.  
Упутство за обављање специјалистичког стажа, новембар 2019.  
   
НАСТАВА  
Пријава за двосеместралну наставу  
   

Распоред предавања-двосеместрална настава-школска 2019/20.

 
   
ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА  
Пријава за полагање специјалистичког испита  
Испитна питања за све специјализације  
   
ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА  
  • Колоквијуми-Општа медицина
  • План и програм специјализације из Интерне медицине, новембар 2014.
  • Одлука о именовању чланова комисија за полагање обавезних писаних колоквијума за специјализацију Ургентна медицина
  • Правилник о плану и програму специјализације из Педијатрије, новембар 2015.
  • Нова здравствена специјализација из фармакотерапије-Правилник о плану и програму специјализације из фармакотерапије
 

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42