combine_images_980.jpg

Служба за финансијске послове

5. Sluzba za finansijske poslove sm

 

Организација рада Службе за финансијскe послове обухвата вођење буџетског рачуноводства, које подразумева услове и начин вођења пословних књига и евиденција, дефинисање рачуноводствених исправа, кретање рачуноводствених исправа на основу којих се евидентирају све пословне трансакције и други догађаји који утичу на имовину и капитал, потраживање и обавезе, изворе финансирања, приходе и примања, односно расходе и издатке, као и резултат пословања Факултета.

 

 

тел: +381 18 42 26 712, локали: 153; 103; 203; 202

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Стручни тим Службе за финансијске послове


 

Руководилац Службе је Даниела В. Ђорђевић, дипломирани економиста

 

Владимир Трандафиловић Стручни сарадник - ликвидатор
Светлана Ђорђевић Стручни сарадник - аналитичар
Лидија Андрејевић Стручни сарадник за финансијске послове
Марија Ристић Стручни сарадник за финансијске послове
Ана Илић Стручни сарадник за финансијске послове
Марија Цакић Јовановић Виши стручни сарадник за финансијске послове
Снежана Станојевић Виши стручни сарадник - послови у скриптарници
Лидија Ђокић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Гордана Дојчиновић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Драгана Цветковић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Станимирка Миладиновић Референт за финансијске-рачуноводствене послове
Велимир Ђорђевић Референт за финансијско-рачуноводствене послове

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42