combine_images_980.jpg

Служба за опште и административно-правне послове

 

3. Sluzba za opste poslove sm

Служба за опште и административно-правне послове обезбеђује законитост рада органа Факултета, стара се о доношењу и примени Статута, правилника, пословника, одлука, решења и других аката, обавља кадровске послове, као и архивирање и достављање материјала. Служба за опште и административно-правне послове, у оквиру свог делокруга рада, припремила je следећа општа и подзаконска акта: Статуте Факултета, опште правилнике, правилнике о изборима у звања, правилнике о раду одбора и Етичког комитета и пословнике о раду органа управљања и стручних органа Факултета.

 

тел: +381 18 42 26 712  локали: 152;  104;  205

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Стручни тим Службе зa опште и административно-правне пословеРуководилац Службе је Милан Константиновић, дипломирани правник

Драган Б. Трајковић Службеник за међународну сарадњу
Најдан Б. Ђоровић Правно кадровски аналитичар
Драгана Ј. Радисављевић Самостални правни сарадник
Мирјана М. Трајковић Самостални правни сарадник
Валентина В. Игић Самостални правни сарадник
Снежана С. Цветковић Самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности
Наташа С. Радојковић Правни сарадник
Весна Н. Радојковић Технички секретар
Данијела М. Николић Референт за правне, кадровске и административне послове
Драган С. Видојковић Курир
Љиљана М. Марковић Курир

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18108 Ниш
Република Србија
ТЕЛ:    +381-18-42-26-644
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 07215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42