combine_images_980.jpg

Assessment/grading

Print

 

На овом месту се могу преузети Правилници о формирању коначне оцене за предмете на студијском програму:

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2018:

Р.бр Шифра Предмет  
 
1. Ф-I-1 Увод у фармацију  
2. Ф-I-2 Математика  
3. Ф-I-3 Физика  
4. Ф-I-4 Биологија са хуманом генетиком  
5. Ф-I-5 Анатомија  
6. Ф-I-6 Општа и неорганска хемија  
7. Ф-I-7 Органска хемија 1  
8. Ф-I-8 Физичко васпитање*  
9. Ф-I-9 Енглески језик  
10. Ф-I-10 Хистологија и ембриологија  
11. Ф-I-11 Ботаника  
12. Ф-I-12 Физичка хемија  
13. Ф-I-13 Аналитичка хемија 1  

* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава

 

ПО АКРЕДИТАЦИЈИ ИЗ 2013:

 

 Ред. бр.

Назив предмета

14.

Аналитичка хемија 2

15.

Органска хемија 2

16.

Инструменталне методе хемијске анализе

17.

Општа биохемија

18.

Физиологија

19.

Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења

20.

Микробиологија и основи имунологије

21.

Фармацеутска имунологија

22.

Броматологија

23.

Фармакогнозија 1

24.

Фармацеутска хемија органских једињења 1

25.

Фамакогнозија 2

26.

Патофизиологија

27.a

Радиофармација

27.б

Хемија биоелемената

27.в

Хемија хетероциклуса

27.г

Колоидна хемија

27.д

Изоловање и синтеза секундарних метаболита

27.ђ

Фармацеутска биологија ћелије

28.

Фармакологија

29.

Фармацеутска хемија органских једињења 2

30.

Фармацеутска технологија 1

31.

Статистика у фармацији

32.а

Енглески језик у фармацији

32.б

Информатика

32.в

Увод у научноистраживачки рад

32.г

Вештина комуникације

32.д

Лековити природни производи

33.

Аналитика лекова

34.

Медицинска биохемија

35.

Фитотерапија

36.

Фармацеутска технологија 2

37.

Фармакотерапија

38

Дијететика

39.

Фармакокинетика

40.

Козметологија

41.а

Анализа фенолних једињења у природним производима

41.б

Вода у фармацији

41.в

Интеракција лековитог биља и животне средине

41.г

Амбалажни материјали у фармацији

41.д

Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима

42.

Токсикологија

43.

Биофармација

44.

Основи индустријске фармације

45.

Клиничка фармација

46/47.а

Лекови и трудноћа

46/47.б

Штетни ефекти лекова

46/47.в

Увод у клиничку медицину

46/47.г

Фармакотерапија кардиоваскуларних болести

46/47.д

Основи фармацеутског менаџмента

46/47.ђ

Фармакоепидемиологија

46/47.е

Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на in vitro моделима

48.

Фармацеутско законодавство и етика

49.

Основи фармацеутске биотехнологије

50.

Фармацеутска пракса

51.

Стручна студентска пракса

52.

Диплoмски рaд

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code