combine_images_980.jpg

Одржани програми у 2010. години (en)

Print

У  2010. години одржано је 35 семинара континуиране медицинске едукације на којима је било 262 предавача и 3193 учесника.

1.

Назив едукативног семинара:

Артеријска хипертензија – морбидитетни симбол нашег доба

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Стеван Илић

26.01.2010.године

6

8

 

2.

Назив едукативног семинара:

Артеријска хипертензија – морбидитетни симбол нашег доба (поновљени)

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Стеван Илић

13.02.2010.године

6

92

3.

Назив едукативног семинара:

Савремени аспекти дијагностике и лечења реноваскуларне хипертензије

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић, Проф. др Петар Бошњаковић

19.02.2010.године

6

46

4.

Назив едукативног семинара:

Артеријска хипертензија – морбидитетни симбол нашег доба (поновљени)

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Стеван Илић

27.02.2010.године

6

161

5.

Назив едукативног семинара:

Савремени аспекти дијагностике и лечења реноваскуларне хипертензије (поновљени)

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић, Проф. др Петар Бошњаковић

13.03.2010.године

6

34

6.

Назив едукативног семинара:

Гинеколошка цитодијагностика (поновљени)

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Зоран Поп Трајковић

20.03.2010-30.9.2010.године

2

14

7.

Назив едукативног семинара:

Артеријска хипертензија између препорука и праксе

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Иван Тасић

31.03.2010.године

4

43

8.

Назив едукативног семинара:

Траума и анестезија

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Радмило Јанковић

08.04.-10.04.2010.године

41

158

9.

Назив едукативног семинара:

Ресекциона хирургија панкреаса – 25 година Whipple–овe операције у Нишу

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Мирослав Јеремић, Проф. Др Мирослав Стојановић

09.04.2010.године

9

124

10.

Назив едукативног семинара:

Примена информационих технологија у здравственим установама

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Мирослава Живковић

15.04.2010.године

8

86

11.

Назив едукативног семинара:

Актуелни ставови о малигним лимфонодомегалијама – хируршки приступ

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милан Вишњић

16.04.2010.године

6

160

12.

Назив едукативног семинара:

Кинезитерапија хроничног лумбалног бола

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Асист. др Мирјана Коцић

16.04.2010.године

3

35

13.

Назив едукативног семинара:

Рехабилитација кардиоваскуларних болесника

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Драган Ђорђевић

19.04.2010.године

14

54

14.

Назив едукативног семинара:

Поремећаји унутрашње средине у ургентним стањима код деце

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Емилија Голубовић

23.04.2010.године

7

27

15.

Назив едукативног семинара:

Артеријска хипертензија између препорука и праксе

(поновљени)

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Иван Тасић

24.04.2010.године

5

62

16.

Назив едукативног семинара:

Акутни бол у грудима

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Мирко Буразор

27.04.2010.године

11

55

17.

Назив едукативног семинара:

Професионални ризици у здравственим установама

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

07.05.2010.године

3

82

18.

Назив едукативног семинара:

Професионални ризици у здравственим установама

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

08.05.2010.године

3

166

19.

Назив едукативног семинара:

Професионални ризици у здравственим установама

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

10.05.2010.године

3

75

20.

Назив едукативног семинара:

Професионални ризици у здравственим установама

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

11.05.2010.године

3

32

21.

Назив едукативног семинара:

Преломи кичме

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Иван Стефановић

15.05.2010.године

11

11

22.

Назив едукативног семинара:

Болести рада код здравствених радника

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

21.05.2010.године

5

165

23.

Назив едукативног семинара:

Патохистолошка дијагностика меланоцитних лезија коже

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Драган Михајловић

28.05.2010.године

4

8

24.

Назив едукативног семинара:

Савремени аспекти дијагностике и лечења реноваскуларне хипертензије (поновљени)

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић, Проф. др Петар Бошњаковић

29.05.2010.године

6

9

25.

Назив едукативног семинара:

Хјустон у Нишу

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Никола Бурић

03-04.06.2010.године

17

628

26.

Назив едукативног семинара:

Савремени концепт неурорадиологије педијатријског узраста

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Петар Бошњаковић

04.06.2010.године

4

35

27.

Назив едукативног семинара:

Руковођење и организација у сестринској служби кроз имплементацију процеса здравствене неге

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Светислав Костић

18.09.2010.године

4

35

28.

Назив едукативног семинара:

Реперфузиона терапија исхемијског можданог удара

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Мирослава Живковић

22.09.2010.године

8

78

29.

Назив едукативног семинара:

Ендо-пародонталне лезије

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Драгица Дачић Симоновић

24.09.2010.године

13

54

30.

Назив едукативног семинара:

Шећерна болест и радна способност – улога медицинских сестара и техничара

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

01.10.2010.године

3

43

31.

Назив едукативног семинара:

Diabetes mellitus вештачење радне и возачке способности

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

08.10.2010.године

4

77

32.

Назив едукативног семинара:

Хипертензија у старих – између ризика и бенефита

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

29.10.2010.године

6

57

33.

Назив едукативног семинара:

Примена информационих технологија у медицини и стоматологији: 2Д и 3Д морфологија и морфометрија

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Стојанка Арсић

13.11.2010.године

18

53

34.

Назив едукативног семинара:

Методологија писања, публиковања и вредновања научног истраживачког рада

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Борис Ђинђић

02.10.-13.11.2010.године

3

216

35.

Назив едукативног семинара:

Значај едукације у дијагностици у хирургији глаукома

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Предраг Јовановић

03.12.2010.године

4

133

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code