combine_images_980.jpg

Одржани програми у 2006. години (en)

1.

Назив едукативног семинара:

Промоција здравља у школама

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Слободанка Башић

10.02.2006.године

9

18

2.

Назив едукативног семинара:

Интрахоспитална рехабилитација после инфаркта миокарда

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милица Лазовић

24.02.2006.године

2

30

3.

Назив едукативног семинара:

Школа ехосонографија абдомена и карлице

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Петар Бошњаковић

20.03.- 14.04.2006.године

15

9

4.

Назив едукативног семинара:

Савремени аспекти и лечење пнеумонија

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Татјана Пејчић

24.03.2006.године

13

57

5.

Назив едукативног семинара:

Сексуално преносиве болести-савремено дијагностички и терапијски приступ

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јелица Тиодоровић

07.04.2006.године

9

52

6.

Назив едукативног семинара:

Неометан развој кретања у првој години живота, развојне моторне сметње и церебрална парализа

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Aсист. др Лидија Димитријевић

07.04.2006.године

3

27

7.

Назив едукативног семинара:

Рехабилитација оболелих од Паркинсонове болести

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Асист. др Ивона Станковић

14.04.2006.године

5

23

8.

Назив едукативног семинара:

Актуелна сазнања о медицинској нутритивној превенцији и терапији

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Радунка Митровић

14.04.2006.године

10

65

9.

Назив едукативног семинара:

Рана рехабилитација ортопедских болесника

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милица Лазовић

31.05.2006.године

2

17

10.

Назив едукативног семинара:

Зоонозе - бактеријске етиологије

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Велимир Костић, Доц. др Маја Јовановић

05.05.2006.године

10

3

11.

Назив едукативног семинара:

Од ткивног узорка до микроскопске фотографије-хистолошке, хистохемијске, имунохистохемијске и електрономикроскопске методе

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Иван Николић, Проф. Др Војин Савић, Проф. Др Вера Тодоровић

10.-13.05.2006.године

12

5

12.

Назив едукативног семинара:

Биохемијски маркери оксидативног стреса у експерименталној и клиничкој медицини

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Видосава Ђорђевић, Проф. Др Душица Павловић

12. и 13.05.2006.године

22

45

13.

Назив едукативног семинара:

Принципи рада и могућности магнетне резонанце

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Петар Бошњаковић

25.05.2006.године

10

19

14.

Назив едукативног семинара:

Повреде на раду

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јовица Јовановић

02.06.2006.године

5

160

15.

Назив едукативног семинара:

Сексуално преносиве болести-савремено дијагностички приступ

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Јелица Тиодоровић

12.05.2006.године

7

49

16.

Назив едукативног семинара:

Етиопатогенетски, клинички и терапијски аспекти хипертензивне кризе

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

28.06.2006.године

12

46

17.

Назив едукативног семинара:

Нефрологија базирана на доказима

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Владислав Стефановић

08.06.2006.године

26

100

18.

Назив едукативног семинара:

Хируршки третман спастичне шаке

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Милан Вишњић

27.09.2006.године

2

33

19.

Назив едукативног семинара:

Школа ехосонографија абдомена и карлице

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Петар Бошњаковић

16.10.- 10.11.2006.године

15

6

20.

Назив едукативног семинара:

Адолесценција

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Грозданко Грбеша, Др Љубиша Милосављевић

20.10.2006.године

14

53

21.

Назив едукативног семинара:

Неуротски поремећаји - савремени концепт

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Грозданко Грбеша, Асс. мр Оливера Жикић

27.10.2006.године

15

61

22.

Назив едукативног семинара:

Етиопатогенетски, клинички и терапијски аспекти хипертензивне кризе

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

01.11.2006.године

7

64

23.

Назив едукативног семинара:

Модерни аспекти ласеротерапије у стоматологији

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Доц. др Љиљана Кесић

03.11.2006.године

10

50

24.

Назив едукативног семинара:

Колор доплер сонографија периферних артерија и вена

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Петар Бошњаковић

13.11.-15.12.2006.године

11

12

25.

Назив едукативног семинара:

Етиопатогенетски, клинички и терапијски аспекти хипертензивне кризе

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Проф. др Соња Раденковић

08.12.2006.године

7

64

26.

Назив едукативног семинара:

Ментална ретардација и коморбидна стања

Руководилац семинара:

Термин одржавања:

Број предавача

Број учесника

Асист. др Милена Димић

11.12.2006.године

18

3


 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code