combine_images_980.jpg

Позиви и обавештења (en)

Print

 

ПОЗИВИ И ОБАВЕШТЕЊА  УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

  • ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитацију програма континуиране едукације у 2018. години од стране Здравственог савета Републике Србије и  УПУТСТВА  шефовима катедри и предмета.
  • ЈАВНИ ПОЗИВ  Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије  и ОБАВЕШТЕЊЕ шефовима катедри и предмета у вези позива за суфинансирање научних скупова у земљи у 2018. години.

 


ИНТЕРНИ ИЗВЕШТАЈ О ОКОНЧАЊУ ПРОГРАМА ЕДУКАЦИЈЕ   word1 m


 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Здравствени савет Републике Србије  

Формулари за пријаву конгреса, симпозијума или курса континуиране едукације за акредитацију

ПРАВИЛНИК Здравственог савета Министарства здравља Републике Србије о о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (“Службени гласник РС”, бр. 2/2011, 23/2016)


 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

 

Адреса: Булевар Др. Зорана Ђинђића број 81, Ниш

Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516

Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859

Матични број: 7215282

Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)

Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03

Шифра делатности: 85.42


 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Котизације за све семинаре се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета у Нишу, са неопходном назнаком имена и презимена и позивом на број семинара.

Пријаву за семинар и копију уплате котизације послати најкасније 7 дана пре почетка семинара.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон/Факс:  +381-18-42-39-310

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

 

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18108 Nis
Republic of Serbia
Phone: +381-18-42-26-644
FAX:     +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 07215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code